Thứ năm, 26/10/2023, 06:26 (GMT+7)

Từ 2025, lương cán bộ, công chức, viên chức tăng thêm bao nhiêu phần trăm mỗi năm?

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương dự kiến từ 1/7/2024 thì từ năm 2025, lương cán bộ, công chức sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

Từ năm 2025, lương cán bộ, công chức, viên chức thay đổi như thế nào?

Vừa qua, Thủ tướng đã báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó có vấn đề về cải cách tiền lương.

Theo đó, Chính phủ sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công theo Nghị quyết 27 từ ngày 1/7/2024.

Đồng thời, Chính phủ cũng tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định.

tang-luong
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương dự kiến từ 1/7/2024 thì từ năm 2025 lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm. Ảnh minh họa

Từ năm 2025 trở đi, tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy, sau khi thực hiện cải cách tiền lương vào ngày 1/7/2024, thì từ năm 2025, lương cán bộ, công chức viên chức tiếp tục được điều chỉnh tăng bình quân 7%/năm.

Nguyên tắc xây dựng bảng lương theo Nghị quyết 27 là không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Do đó, từ thời điểm cải cách tiền lương vào năm 2024 và từ năm 2025 trở về sau, lương cán bộ, công chức cũng sẽ từng bước được cải thiện đáng kể.

Mức lương cơ sở 2023 là bao nhiêu?

Theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Và mới đây, ngày 14/5/2023, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023.

Như vậy, mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 1/7/2023 tăng 20,8% so với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ).

Từ khóa:
Cùng chuyên mục