Truyện kể: Vì sao thỏ nhát gan?

Lẽ ra thỏ đã mạnh mẽ, hùng dũng hơn chứ không rụt rè, nhút nhát như bây giờ. Mẹ hãy dùng truyện kể này để giúp bé biết nguyên nhân vì đâu nhé!

Truyện kể: Vì sao thỏ nhát gan? 

Đừng bỏ qua