Truyện kể: Bồ câu giỏi tính

Nếu được cho một túi hạt ngô thì bé sẽ làm gì với nó? Truyện kể này sẽ giúp bé học cách quan sát và suy nghĩ thận trọng để xử lý tình huống theo cách thông minh nhất như bạn Bồ Câu vậy

Truyện kể: Bồ câu giỏi tính Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua