Trắc nghiệm: Bạn biết gì về sốt Zika?

Trong thời gian gần đây, dịch sốt Zika hoành hành khiến nhiều người lo lắng. Hãy làm bài trắc nghiệm sau để hiểu thêm về sốt Zika

 Mục Trắc nghiệm sức khỏe / Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua