Thứ ba, 28/05/2024, 17:17 (GMT+7)

Bộ Giáo dục quy định những khoản thu cho năm học mới, phụ huynh cần biết

Trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí khi học tại trường mầm non công lập và các trường minh bạch mức thu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu.

Tại văn bản gửi các cơ quan liên quan; UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT lưu ý về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2024 - 2025.

Đối với học phí, các đơn vị, nhà trường thực hiện mức thu theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đáp ứng nhu cầu người học được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bộ lưu ý các địa phương thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81. Tất cả trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập (chưa tự chủ) được miễn học phí, bắt đầu từ ngày 1/9. Trước đây, nhóm được hỗ trợ là trẻ khuyết tật, diện hộ nghèo, mồ côi, ở vùng sâu, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn...

hs 4
Trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí khi theo học trường công lập từ 1/9/2024.

Nghị định 81 quy định trần học phí của tất cả bậc học giai đoạn 2021-2026. Ở mầm non, từ năm học 2022-2023, các trường công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên (chưa tự chủ) được thu tối đa 50.000 đến 540.000 đồng mỗi học sinh mỗi tháng, tùy địa bàn. Hàng năm, mức này có thể tăng, nhưng không quá 7,5%.

Đồng thời, các địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu.

Đối với giá SGK, vật tư thiết bị giáo dục, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa SGK để thực hiện từ ngày 1/7/2024. Từ nay đến trước ngày 1/7/2024, việc quản lý giá SGK tiếp tục thực hiện Theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, SGK trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch.

Cùng chuyên mục