Nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chưa hề có chủ trương

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có văn bản chính thức phản hồi về thông tin nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng. Theo đó, Tổng công ty cho biết chưa từng có chủ trương này

Tối ngày 4−2−2016, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã phát thông cáo báo chí, làm rõ vấn đề nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng.

Thông cáo nêu rõ: “Liên quan đến việc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội) đề xuất chủ trương nhập khẩu 160 toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng được các cơ quan báo chí đăng tải trong 2 ngày qua gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tới uy tín của ngành đường sắt, VNR thông tin làm rõ như sau:

Về nguồn gốc của việc đề xuất nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng: Năm 2013, Cục Đường sắt Côn Minh − Trung Quốc chủ trương hạn chế vận chuyển hàng hóa bằng tuyến đường sắt khổ 1m để chuyển sang khổ 1,435m và mời các công ty đường sắt nước ta khảo sát, nghiên cứu việc mua lại các đầu máy, toa xe này phục vụ nhu cầu vận chuyển trong nước. Ðây là thời điểm ngành đường sắt đang thiếu toa xe hàng do nhu cầu vận tải hàng hóa tăng cao, vì vậy, VNR đã giới thiệu 2 đơn vị trong Tổng công ty là Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt sang Trung Quốc khảo sát, tìm hiểu về chất lượng kỹ thuật, giá trị còn lại và giá cả của các toa xe này để báo cáo VNR xem xét cho chủ trương.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh chiều 3−2−2016, VNR đã tổ chức họp Hội đồng thành viên khẩn cấp, yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần vận tải Ðường sắt Hà Nội báo cáo giải trình toàn bộ quá trình liên quan đến việc khảo sát, đề xuất mua, nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng.

Chiều ngày 4−2, VNR đã tổ chức họp Hội đồng thành viên để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành chỉ đạo của Tổng công ty đối với việc đầu tư toa xe. Kết luận tại cuộc họp như sau:

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không có bất cứ văn bản nào cho phép đầu tư cũng như chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng.

Văn bản số 1442/ĐS-VTĐM ngày 3−6−2015 đơn thuần là văn bản hành chính nhằm trao đổi thông tin giữa VNR với Cục Đường sắt Côn Minh − Trung Quốc và không phải là văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Việc đề xuất chủ trương nhập khẩu 160 toa xe hàng của Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội mới chỉ trong giai đoạn khảo sát, nghiên cứu, chưa được Hội đồng quản trị Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và Hội đồng thành viên Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam xem xét quyết định, vì vậy, việc đầu tư nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng hiện mới dừng ở bước khảo sát, nghiên cứu.

VNR yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thực hiện biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty để hủy toàn bộ hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh − Trung Quốc. Đồng thời, thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh − Trung Quốc.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng quyết định miễn nhiệm người đại diện 35% vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đối với ông Nguyễn Viết Hiệp. Giao cho người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty để ông Nguyễn Viết Hiệp thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và điều động, bố trí làm Phó Trưởng ban Ban Vận tải của Tổng công ty.

Theo TTXVN

Đừng bỏ qua