Thứ năm, 31/08/2023, 10:42 (GMT+7)

Năm học 2023 - 2024, cả nước thiếu 118.253 giáo viên

So với năm học trước, số giáo viên còn thiếu của năm học 2023 - 2024 tăng thêm 11.308 giáo viên.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, cấp mầm non thiếu 51.955 giáo viên, cấp tiểu học thiếu 33.112 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu 19.304 giáo viên, cấp trung học phổ thông thiếu 13.882 giáo viên. So với năm học 2021 - 2022, số giáo viên còn thiếu tăng thêm 11.308 giáo viên.

Nguyên nhân chính dẫn đến số giáo viên cấp học mầm non còn thiếu tăng nhiều là do số trẻ đến trường năm học 2022 - 2023 tăng thêm 132.245 trẻ so với năm học 2021 - 2022 (tương đương cần tăng thêm khoảng 5.500 giáo viên). Cấp tiểu học, tỉ lệ lớp học 2 buổi ngày tăng 4,6% so với năm học 2021 - 2022 (tương đương tăng 10.811 lớp học 2 buổi/ngày, cần thêm khoảng 3.000 giáo viên. Cấp trung học phổ thông tăng 669 lớp so với năm học 2021 - 2022 (tương đương cần tăng thêm khoảng 1.500 giáo viên).

giao vien Tiepthigiadinh H1
Tình trạng thiếu giáo viên tiếp tục gia tăng trong năm học 2023 - 2024

Bên cạnh đó, năm học 2022 - 2023 toàn quốc có số lượng giáo viên công lập nghỉ hưu và nghỉ việc nhiều, có tới 10.094 giáo viên nghỉ hưu và 9.295 giáo viên nghỉ việc. Giáo viên nghỉ việc chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế - xã hội phát triển, giáo viên có nhiều sự lựa chọn để chuyển đổi nghề nghiệp với mức thu nhập cao hơn.

Tình trạng thiếu giáo viên còn đến từ những nguyên nhân như: Tỉ lệ giáo viên/lớp trước năm 2015 thấp; Thiếu nguồn tuyển giáo viên một số môn học đặc thù; Sức hút vào ngành còn hạn chế; Việc tuyển dụng và tinh giản biên chế ở một số nơi còn bất cập, một số địa phương thực hiện tinh giản biên chế ở các địa phương còn của bằng về tỷ lệ, chưa linh hoạt, còn cắt giảm cơ học số lượng người làm việc…

Năm học 2022 - 2023, cả nước tuyển mới 17.208 giáo viên, chỉ bằng 61% so với chỉ tiêu biên chế được giao bổ sung theo Quyết định 72-QĐ/TW. Bên cạnh đó, toàn quốc còn 74.172 biên chế giáo viên được giao từ những năm trước nhưng chưa tuyển được.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ GD&ĐT đã phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất giao bổ sung biên chế giáo viên. Trên cơ sở đề xuất, Bộ Chính trị đã bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022 - 2026, riêng năm học 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biến thể giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Bộ cũng đang tập trung các giải pháp cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống nhà giáo; phối hợp Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/2020/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, trong đó cho phép các cơ sở giáo dục được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định để kịp thời thay cho số giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ hưu theo chế độ và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 2 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 2 buổi/ngày).

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp gồm: Sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức giáo viên/lớp; Thí điểm cơ chế tự chủ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách đối với nhà giáo để thu hút người giỏi vào làm giáo viên, để giáo viên yên tâm công tác gắn bó với nghề, bảo đảm ổn định đội ngũ; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; chuẩn bị đủ nguồn tuyển giáo viên... 

Cùng chuyên mục