Thứ tư, 22/05/2024, 17:04 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 22 - 26/5/2024): Nhiều nơi cúp điện từ 8-10 tiếng trong ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa thông báo lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 22 - 26/5/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 22 - 26/5/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch, lịch cúp điện Bạc Liêu có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_1
Lịch cúp điện Bạc Liêu được cập nhật liên tục tại Tiếp thị & Gia đình

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 22 - 26/5/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/05/2024 08:20:00

22/05/2024 10:00:00

Ấp Kim Cấu, Vĩnh An, Giáp Nước - xã Vĩnh Trạch - TP. Bạc Liêu.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/05/2024 07:00:00

22/05/2024 09:15:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:10:00

22/05/2024 10:25:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 09:30:00

22/05/2024 11:45:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 06:30:00

23/05/2024 16:30:00

Ấp 19, 19A, 20, 21, 23 - xã Phong Thạnh; Ấp 20, 21 - xã Phong Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 07:00:00

24/05/2024 09:15:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 10:15:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 12:30:00

25/05/2024 16:30:00

Ấp 1 - xã Phong Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 06:30:00

25/05/2024 12:30:00

Ấp 1, 2 - xã Phong Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/05/2024 07:00:00

22/05/2024 09:00:00

Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B - xã Châu Hưng A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 09:00:00

22/05/2024 12:00:00

Ấp Năm Căn - xã Hưng Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 12:00:00

22/05/2024 16:00:00

Ấp Xẻo Nhào, Vườn Cò - xã Hưng Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:00:00

23/05/2024 11:30:00

Ấp B1, B2 - xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 10:00:00

23/05/2024 15:00:00

Ấp Giồng Bướm A, Trà Hất, Bào Sen - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 10:00:00

23/05/2024 15:00:00

Ấp Bào Sen, Giồng Bướm A - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 10:00:00

24/05/2024 15:00:00

Ấp Bà Chăng B - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 10:00:00

24/05/2024 15:00:00

Ấp Trà Hất, Nhà Việc, Bào Sen - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 07:00:00

24/05/2024 11:30:00

Ấp Bà Chăng A, Bà Chăng B - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 07:00:00

24/05/2024 11:30:00

Ấp Công Điền, Cái Điều - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:00:00

25/05/2024 16:30:00

Ấp Sóc Đồn, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bà Chăng, Bưng Xúc, Phú Tòng, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/05/2024 07:00:00

22/05/2024 12:30:00

Ấp Bình Bảo, Bình Lễ, Bình Tốt, Huê 1 - xã Vĩnh Phú Tây; Ấp Huê 1, Bình Thiện - xã Vĩnh Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 12:00:00

Ấp Phước Tân - xã Phước Long; Ấp 1A - xã Phong Thạnh Tây A

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 07:00:00

23/05/2024 16:30:00

Ấp 4, 9, 9A - xã Phong Thạnh Tây B

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/05/2024 07:00:00

24/05/2024 10:30:00

Ấp Long Hậu, Phước Hòa Tiền - thị trấn Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 10:00:00

24/05/2024 13:30:00

Ấp Long Hậu - thị trấn Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:00:00

25/05/2024 12:00:00

Ấp Phước Thạnh, Phước Thọ Tiền, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Hậu - xã Phước Long; Ấp Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A; Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi - huyện Hồng Dân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 07:00:00

25/05/2024 12:00:00

Ấp Phước Thạnh, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Ninh, Phước Trường, Phước Thành, Phước Tân, Phước Hậu - xã Phước Long Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A; Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi - huyện Hồng Dân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 10:00:00

25/05/2024 16:30:00

Ấp Phước Thành, Phước Ninh, Phước Trường, Phước Hậu, Phước Tân, Thọ Tiền - xã Phước Long; Ấp 1A, 8A - xã Phong Thạnh Tây A Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A - huyện Hồng Dân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/05/2024 07:00:00

22/05/2024 16:30:00

Khu vực ấp Vĩnh Thành Lập, Sơn Trắng - xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 07:00:00

23/05/2024 10:00:00

Khu vực ấp Ninh Thuận, Ninh Chùa - xã Ninh Quới A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:30:00

23/05/2024 12:00:00

Khu vực ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc; Ấp Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc A.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 10:30:00

23/05/2024 13:30:00

Khu vực ấp Nhà Lầu I - xã Ninh Thạnh Lợi A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 13:30:00

23/05/2024 16:30:00

Khu vực ấp Bình Lộc - xã Vĩnh Lộc A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 07:00:00

24/05/2024 16:00:00

Khu vực ấp Tà Ben, Ninh An, Ninh Định - xã Ninh Hòa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:00:00

25/05/2024 16:00:00

Khu vực ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi A.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 16:00:00

Ấp Hòa Thạnh, Thạnh 2, Thạnh Trị - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 09:30:00

Trạm NTCN Trần Kim Thanh trụ 476G/163/163K1 tuyến 476G

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 14:30:00

Ấp Bửu 2, Vĩnh Điền - xã Long Điền Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 09:30:00

22/05/2024 11:30:00

Trạm Liêu Phước Thành trụ 476G/126/126K1 tuyến 476G

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 11:30:00

22/05/2024 13:30:00

Trạm Huỳnh Văn Quấn trụ 476G/133/27/27K1 tuyến 476G.20

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 13:30:00

22/05/2024 15:30:00

Trạm Phan Văn Định trụ 476G/133/36/36K2 tuyến 476G.20

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:30:00

23/05/2024 16:30:00

Ấp Doanh Điền - xã Điền Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 07:30:00

23/05/2024 09:30:00

Trạm Hạt Quản Lý Đê trụ 482/55/135/452K/452K1 tuyến 482.5.6

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 09:30:00

23/05/2024 11:30:00

Trạm DNTN Hải Đăng trụ 473ĐH/66A/01K tuyến 473ĐH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 13:30:00

23/05/2024 15:30:00

Trạm Hồ Chí Thức trụ 476G/150A/63/04/04K3 tuyến 476G.8.7

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 11:30:00

23/05/2024 13:30:00

Trạm Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Thủy Sản và Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Thuận Nhân trụ 475ĐH/117A/14K1 tuyến 475ĐH.6

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 07:30:00

24/05/2024 09:30:00

Ấp Rạch Rắn - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 07:30:00

24/05/2024 11:30:00

Ấp Ba Mến, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Thành Thưởng C, Ba Mến - xã An Trạch A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 09:30:00

24/05/2024 11:30:00

Trạm Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Sạch Thanh Hồng trụ 475ĐH/337/13K/01K tuyến 475ĐH.7

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 13:30:00

24/05/2024 16:00:00

Ấp Thành Thưởng A - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 14:30:00

24/05/2024 16:30:00

Trạm Phạm Văn Quấn trụ 471M/03/214/26/61/24/11PK/01K tuyến 471M3.15.2.4.4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 11:30:00

24/05/2024 14:30:00

Trạm Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Kiều Trang trụ 471M/03/12AK/12AK1 tuyến 471M3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 11:30:00

24/05/2024 14:00:00

Ấp 1, ấp 2, Quyết Chiến - xã An Trạch A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:00:00

25/05/2024 16:00:00

Ấp Hòa Phong, Phan Màu, Lung Rong xã Định Thành A, xã Định Thành, ấp Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 07:00:00

26/05/2024 14:00:00

Ấp Bình Điền - xã Long Điền Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 12:30:00

26/05/2024 15:30:00

Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông - xã Long Điền Đông; Ấp Mỹ Điền, Hiệp Điền - xã Long Điền Đông A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 09:30:00

26/05/2024 12:00:00

Ấp Cây Giang - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 07:30:00

26/05/2024 10:00:00

Ấp Cây Giang - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/05/2024 06:30:00

22/05/2024 16:30:00

Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình. Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú. - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2. - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 06:30:00

22/05/2024 16:30:00

Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Ninh Lợi, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Bình; Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành - huyện Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 06:30:00

22/05/2024 16:30:00

Ấp Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 11:00:00

Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Bình; Ấp 21 - xã Minh Diệu; Ấp An Nghiệp, An Thành, An Khoa, 15 - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - thị trấn Hòa Bình. Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú. - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2. - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 06:30:00

23/05/2024 16:30:00

Ấp Láng Giài, Láng Giài A, thị trấn A1 - thị trấn Hòa Bình; Ấp 38, 33 - xã Minh Diệu Ấp Láng Giài, Láng Giài A - thị trấn Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 06:30:00

24/05/2024 16:30:00

Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 09:30:00

24/05/2024 11:30:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 06:00:00

25/05/2024 16:30:00

Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B - thị trấn Hòa Bình Ấp Cái Tràm A2 - xã Long Thạnh - huyện Vĩnh Lợi Thị Trấn Hòa Bình; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Để tiết kiệm điện, khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2 - 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục