Thứ ba, 21/05/2024, 15:49 (GMT+7)

Lịch cúp điện Hậu Giang tuần này (từ 20 - 26/5/2024): Một số khu vực trung tâm cúp điện từ sáng sớm, có nơi kéo dài tới 10 tiếng/ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa thông báo lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 20 - 26/5/2024). Độc giả có thể cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Hậu Giang

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Hậu Giang tuần này (từ 20 - 26/5/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch, lịch cúp điện Hậu Giang có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang tuần này (từ 20 - 26/5/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 06:30:00

21/05/2024 12:00:00

Khu vực 4, phường 7, TP Vị Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 06:30:00

22/05/2024 12:00:00

Ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 06:30:00

23/05/2024 12:00:00

Ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 06:30:00

24/05/2024 12:30:00

Ấp 9, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 06:00:00

26/05/2024 16:00:00

Phường I, phường V, thành phố Vị Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 06:00:00

26/05/2024 16:00:00

Phường I, Phường III, phường V, thành phố Vị Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành A

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

22/05/2024 06:00:00

22/05/2024 11:00:00

Ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thành phố Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 06:00:00

21/05/2024 11:00:00

Khu vực Xẻo Vông, phường Hiệp Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 06:00:00

21/05/2024 11:00:00

Khu vực 2, phường Ngã Bảy - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 06:00:00

21/05/2024 08:00:00

Khu vực 4, phường Hiệp Thành - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 09:00:00

21/05/2024 11:00:00

Khu vực 6, phường Ngã Bảy - TP Ngã Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thị xã Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 09:00:00

21/05/2024 10:29:00

KV phường Trà Lồng, Long Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 07:00:00

23/05/2024 10:00:00

Phường Thuận An, TXLM

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:00:00

25/05/2024 12:00:00

Xã Thuận Hoà - huyện Long Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 07:00:00

26/05/2024 12:00:00

KV xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 06:00:00

21/05/2024 11:00:00

Ấp Phú Đông, TT. Mái Dầm, Huyện Châu Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 15:00:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Thuận, TT. Ngã Sáu, Huyện Châu Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 06:00:00

22/05/2024 11:00:00

Ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, H. Châu Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 06:00:00

23/05/2024 11:00:00

Ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 06:00:00

24/05/2024 11:00:00

Ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, Huyện Châu Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 06:00:00

25/05/2024 11:00:00

Ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, Huyện Châu Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 06:00:00

26/05/2024 11:00:00

Ấp Phú Thạnh, TT. Mái Dầm, Huyện Châu Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 07:00:00

21/05/2024 11:00:00

Ấp Phương Lạc, xã Phương Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 07:00:00

21/05/2024 11:00:00

Một phần ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 07:00:00

22/05/2024 11:00:00

Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 06:00:00

22/05/2024 11:00:00

Một phần xã Thạnh Hòa; Xã Hòa Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 06:00:00

26/05/2024 16:00:00

Ấp Hòa Phụng C, xã Hòa An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cấp điện

Lý do ngừng cấp điện

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 11:00:00

Ấp 1, ấp 9 xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 09:35:00

Ấp 9 xã Vị Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:10:00

21/05/2024 09:02:00

Nhà máy xay xát Nguyễn Thị Miếng- Trụ 9/49A/1/475VT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 09:57:00

21/05/2024 11:02:00

Nhánh Lò Sấy Nguyễn Văn Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 10:28:00

21/05/2024 11:10:00

Trạm nơm Vĩnh Trung - Trụ 9/33/8/475VT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 11:15:00

21/05/2024 11:56:00

Nhà máy xay xát Nguyễn Đình Thực - Trụ 9/108/54/15/1/475VT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 11:15:00

21/05/2024 12:03:00

Nhà máy xay xát Lê Khả Mừng - Trụ 9/79/1/475VT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 12:07:00

21/05/2024 13:08:00

Nhánh Lò Sấy Thạch Gươl

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 13:19:00

21/05/2024 14:19:00

Nhánh NMXX Trần Khắc Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 13:43:00

21/05/2024 14:36:00

Nhánh TB Kênh Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 14:26:00

21/05/2024 16:27:00

NMXX Phạm Thị Kim Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 14:43:00

21/05/2024 16:43:00

Trạm Bơm Nước Thế Ngọc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 06:00:00

26/05/2024 17:00:00

Ấp 2, ấp 4,ấp 7 xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 06:00:00

26/05/2024 17:00:00

Ấp 1 TT. Nàng Mau, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 06:00:00

26/05/2024 17:00:00

TT. Nàng Mau, xã Vĩnh Trung, xã Vị Thắng, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 06:00:00

26/05/2024 17:00:00

TT. Nàng Mau, xã Vĩnh Trung, xã Vị Thắng, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa, người dân nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên và có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện. Đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục