Thứ hai, 20/05/2024, 16:57 (GMT+7)

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 20 - 26/5/2024): Hàng loạt quận, huyện có lịch cúp điện 9 tiếng/ngày

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 20 - 26/5/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh tuần này (từ 20 - 26/5/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch, lịch cúp điện Tây Ninh có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_15
Lịch cúp điện Tây Ninh được Tiếp thị & Gia đình cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 20 – 26/5/2024)

Lịch cúp điện Thành Phố Tây Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 11:30:00

Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh. Ấp Bàu Lùn, Giồng Tre xã Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 13:30:00

21/05/2024 17:00:00

Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh Ấp Tân Lập xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 11:30:00

Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 11:30:00

Khu phố 1 phường I

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 13:30:00

23/05/2024 17:00:00

Khu phố 5 phường I; khu phố 1, 2, 3, 4 phường II Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 13:30:00

25/05/2024 17:00:00

Khu phố 1, 5, 6 phường III

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường IV; khu phố 2, 3, 4, 7 phường III; khu phố 3, 4 phường II

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/05/2024 08:00:00

26/05/2024 11:30:00

Khu phố 1 phường III

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp Bến Chò xã Thạnh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước. Trung Tâm Y Tế Huyện Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Đông, Phước Hội A xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 17:00:00

Ấp 6 xã Bàu Đồn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Khu phố Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu. Ấp Xóm Mới 1, Xóm Mới 2 xã Thanh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Trung Tâm Y Tế Huyện Gò Dầu Trung Tâm Y Tế Huyện Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/05/2024 07:30:00

20/05/2024 17:00:00

Khu phố Chánh phường Gia Bình.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 07:30:00

20/05/2024 17:00:00

Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:30:00

20/05/2024 10:20:00

KHu phố Hòa Bình phường An Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 17:00:00

Khu phố Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Khu phố Phước Hiệp phường Gia Bình

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 17:00:00

Khu phố An Phú, An Quới phường An Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Lâm xã Tân Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Kiên xã Tân Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Kiên xã Tân Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 17:00:00

Khu phố 4 thị trấn Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 17:00:00

Khu phố 4 thị trấn Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Thạnh xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Tiến xã Tân phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Công ty TNHH Hồng Quang Đăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Công ty TNHH Hồng Quang Đăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp Suối Dộp xã Thái Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 11:30:00

Ấp Trà Sim xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 13:30:00

25/05/2024 17:00:00

Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:30:00

25/05/2024 12:30:00

Ấp Phước Hưng, Phước An xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:30:00

25/05/2024 17:00:00

Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp B2 xã Phước Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp 1 xã Bến Củi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

Tổ 22 ấp Bình Linh xã Chà Là

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Phước Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 09:00:00

Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Phước NinhTrạm chuyên dùng khách hàng Sản xuất nước đá Lê Thanh Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Thuận Bình xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Hội xã Phước Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Lộc B xã Phước Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Tân xã Phước Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 09:00:00

22/05/2024 10:00:00

Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 13:30:00

22/05/2024 14:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Nhà quản lý cầu K13 Kênh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 13:30:00

23/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 13:30:00

23/05/2024 17:00:00

Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Ấp 4 xã Bến Củi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Ấp 2 xã Bến Củi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Khu phố 4 Thị trấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 13:30:00

Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 13:30:00

Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 09:00:00

25/05/2024 11:00:00

Trạm chuyên dùng: Bưu cục Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 09:00:00

25/05/2024 11:00:00

Ấp Thuận An xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/05/2024 08:00:00

26/05/2024 15:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH POU HUNG 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Ấp 5, Suối Ông Đình xã Trà Vong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 07:30:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Cầu xã Tân Phong; xã Hòa Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/05/2024 09:00:00

23/05/2024 10:00:00

Cty TNHH Hoàng Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 10:00:00

23/05/2024 11:00:00

Cơ sở Quang 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 14:00:00

23/05/2024 15:00:00

Nguyễn Văn Hiền (hộ tưới tiêu)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 15:00:00

23/05/2024 16:00:00

CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ PHÚC SỸ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:30:00

24/05/2024 09:30:00

Ngô Thị Hò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 14:00:00

24/05/2024 15:00:00

Cty TNHH Đặng Kiều Vy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 10:00:00

24/05/2024 11:00:00

Cơ sở Trần Thị Phụng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 15:00:00

24/05/2024 16:00:00

Cty TNHH MTV Hồng Cúc Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 14:00:00

25/05/2024 15:00:00

Cơ sở Nguyễn Văn Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Campuchia

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Xã Tân Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 10:00:00

25/05/2024 11:00:00

Nguyễn Văn Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 09:00:00

25/05/2024 10:00:00

Công ty TNHH MTV Vina Mekong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

20/05/2024 08:00:00

20/05/2024 17:00:00

Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung, ấp Trường Giang xã Trường Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay lúa ông Mãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Sân Vận Động Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Gạch Thành Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Ấp Trường Phú xã Trường Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Ấp Trường Đức xã Trường Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Khu phố 3, 4 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/05/2024 08:00:00

24/05/2024 17:00:00

Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 08:00:00

25/05/2024 17:00:00

Ấp Năm Trại xã Trường Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/05/2024 08:00:00

21/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Đông xã Long Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Long Cường xã Long Khánh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 11:30:00

Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/05/2024 08:00:00

22/05/2024 17:00:00

Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/05/2024 08:00:00

23/05/2024 11:30:00

Ấp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/05/2024 07:00:00

25/05/2024 18:00:00

Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/05/2024 07:00:00

25/05/2024 18:00:00

Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa, người dùng nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên và có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện. Đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục