Form đăng ký tham gia cuộc thi I Love Tiếp Thị Gia Đình

Để tham gia cuộc thi I Love Tiếp Thị và nhận quà khủng từ ban tổ chức, mời bạn điền thông tin vào form dưới đây

  • Xin vui lòng viết có dấu, câu cú hoàn chỉnh, đúng chính tả.
  • Nếu đã có video sẵn trên website (vd: YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram...) bạn cũng có thể gửi đường link cho chúng tôi bằng cách dán link vào đây.
  • Bạn có thể gửi ảnh theo định dạng JPG, PNG, GIF và nén vào 1 file .ZIP, RAR hoặc video theo định dạng MP4, AVI, MOV. Video có độ dài bắt buộc dưới một (01) phút.

  • Thông tin liên hệ

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua