Được hưởng gấp 400% lương khi đi làm ngày Quốc khánh 2 tháng 9

Người lao động làm ban ngày dịp Quốc khánh được hưởng 400% lương ngày thường, còn ban đêm được hưởng thêm 90% nữa

Người lao động sẽ được hưởng 400% lương vào ngày Quốc khánh

Đây đúng là một tin cực kỳ đáng mừng dành cho người lao động phải đi làm vào ngày Quốc khánh 2–9.

Đúng luật Lao động 2012, chiếu theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 115, người lao động được nghỉ và hưởng lương nguyên ngày Quốc khánh 2–9. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp bất khả kháng thì tiền lương được hưởng ít nhất phải bằng 300% ngày thường, chưa tính lương ngày lễ hay ngày nghỉ được hưởng lương. Thêm vào đó, Điểm c, Khoản 1, Điều 97 còn quy định rõ người lao động làm cả ban đêm vào Quốc khánh 2–9 sẽ được hưởng thêm 90% lương nữa, với tổng tiền là 490% cho cả ngày so với ngày thường.

Công thức tính lương ngày Quốc khánh được tính theo 300%A + 30%A + 20%A x 300%A = 390%A, trong đó A là đơn giá tiền lương. Theo cách tính này, người lao động đi làm ngày Quốc khánh được trả lương nguyên ngày cộng thêm lương thưởng ngày lễ, lên đến 400%.

Tuy nhiên, trên đây mới chỉ là mức tối thiểu mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động, còn lại Bộ Lao động vẫn khuyến khích doanh nghiệp trả lương ngày Quốc khánh càng nhiều càng tốt. Còn phần tiền thưởng ngày Quốc khánh thì phải căn cứ theo kết quả sản xuất hằng năm và mức độ hiệu quả trong công việc của từng nhân viên để đưa ra mức thưởng phù hợp.

Như vậy, theo đúng Khoản 1, Điều 103, tiền thưởng dịp Quốc khánh hoàn toàn do doanh nghiệp quyết định và luật pháp không bắt buộc.

Ngày Quốc khánh năm nay rơi vào thứ Tư, giữa tuần, nên nhiều khả năng người lao động chỉ được nghỉ một ngày theo đúng luật quy định tại Luật Lao động 2012, mà không được nghỉ bù trừ thêm ngày như mọi năm.

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua