Thứ ba, 02/04/2024, 15:54 (GMT+7)

Đề xuất cấp tài khoản định danh điện tử cho cả trẻ em dưới 6 tuổi

Tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định 59/2022 về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đề xuất cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 đối với người dưới 6 tuổi, từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và trên 14 tuổi.

Cụ thể, dự thảo quy định đối với người dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên đã được cấp căn cước, được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Công dân dưới 6 tuổi đã được cấp căn cước, được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1.

Bên cạnh đó, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới 6 tuổi được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, từ đủ 6 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Thumb (98)
Bộ Công an đề xuất cấp tài khoản định danh điện tử cho cả trẻ em dưới 6 tuổi. (Ảnh: M.H)

Về quy trình, thủ tục cấp tài khoản định danh đối với mức độ 1 và 2, dự thảo quy định:

Đối với mức độ 1, người dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng định danh quốc gia để nhập thông tin về số định danh cá nhân, số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của người dân (nếu có); kê khai thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng định danh quốc gia.

Hệ thống sẽ thu nhận ảnh khuôn mặt thông qua thiết bị di động (áp dụng đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên) và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử kiểm tra, xác thực thông tin người dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử và thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc qua số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 cho người Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện thông qua ứng dụng định danh quốc gia.

Đối với mức độ 2, dự thảo mới quy định người dân đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp căn cước để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Để thực hiện định danh mức độ 2, người dân cần xuất trình căn cưới, cung cấp số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và đề nghị tích hợp thông tin vào căn cước điện tử nếu có nhu cầu.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; xác thực ảnh khuôn mặt, vân tay của người dân đến làm thủ tục với cơ sở dữ liệu căn cước. Người dân ký, xác nhận việc đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử kiểm tra, xác thực thông tin người dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thông báo kết quả đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện cùng người đại diện hoặc người giám hộ của mình đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân Việt Nam là người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

Với trường hợp chưa được cấp căn cước thì thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử đồng thời với việc thực hiện thủ tục cấp căn cước.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 59/2022, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mới được cấp tài khoản định danh điện tử. Trường hợp trẻ dưới 14 tuổi thì được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục