Bồi thường 400 triệu đồng/nạn nhân vụ sập giàn giáo

Hôm nay, 29−3, gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo ở Formosa sẽ được nhận số tiền bồi thường là 400 triệu đồng/người

Đại diện công ty Formosa và nhà thầu Samsung cúi đầu tạ lỗi. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Hôm qua, 28−3, đại diện của các đơn vị liên quan đã thống nhất số tiền nói trên để bồi thường cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo Formosa, Hà Tĩnh. Trong đó, công ty Samsung C&T Việt Nam, bồi thường 300 triệu đồng cho mỗi nạn nhân (tính theo 30 tháng lương, mỗi tháng 10 triệu đồng/người), 50 triệu đồng tiền chi trả ma chay tử tuất. Ngoài ra, mỗi nạn nhân nhận được 50 triệu đồng tiền bảo hiểm do công ty Nibelc mua cho lao động.

Đối với các nạn nhân bị thương, công ty Samsung C&T Việt Nam sẽ chi trả đầy đủ tiền bồi thường sau khi có giám định mức độ thương tật. Trước mắt, phía Cty Nibelc cho các nạn nhân bị thương ứng trước số tiền bảo hiểm để điều trị.

Tổng hợp

Đừng bỏ qua