Video mô phỏng quá trình hòa tan thuốc trong dạ dày

Một video ngắn ghi lại quá trình hoà tan thuốc trong nước tinh khiết như trong môi trường dạ dày sẽ cho bạn thấy toàn bộ trạng thái diễn ra trong cơ thể

Video này được thực hiện bởi Ben Ouaniche 27 tuổi. Anh đã ghi lại quá trình thí nghiệm trong suốt 10 giờ bằng 3 camera có ống kính khác nhau của Canon.

3 máy quay được đặt dưới các góc quay khác nhau, đồng thời ghi âm lại suốt 10 giờ thực nghiệm khi các viên thuốc tiếp xúc với nước tinh khiết. Thí nghiệm này cũng cho thấy các viên thuốc dù là lỏng hay rắn thì thời gian hoà tan cũng gần bằng nhau lúc vào trong dạ dày.

Bài: Hồng Duyên theo Boredpanda

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua