Tiếp Thị Gia Đình

Thứ năm, 27/06/2024, 13:53 (GMT+7)

Từ 1/7, căn cước điện tử sẽ hiển thị trên VneID

Theo Nghị định 69/2024, từ 1/7, người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được hiển thị căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó, Nghị định quy định rõ trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, cho cơ quan tổ chức và tài khoản cho người nước ngoài…

Nghị định 69/2024 có hiệu lực từ 1/7, quy định về định danh và xác thực điện tử, người có căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng, tiện ích trên tài khoản VNeID của công dân. Hình thức hiển thị của căn cước điện tử sẽ do Bộ trưởng Công an quy định.

Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực, cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an có trách nhiệm tạo lập và hiển thị căn cước điện tử cho công dân thông qua ứng dụng định danh quốc gia kể từ 1/7.

cc
Từ 1/7, căn cước điện tử sẽ hiển thị trên VneID. (Ảnh minh hoạ).

Hiển thị trên VNeID hiện tại là thông tin về thẻ căn cước công dân. Từ 1/7, phần hiển thị sẽ là căn cước điện tử, có giá trị pháp lý như thẻ căn cước bản cứng. Căn cước điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng căn cước điện tử cũng được lưu trữ trên hệ thống trong thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng.

Người dân có thể yêu cầu khóa căn cước điện tử trực tiếp tại công an xã, phường hoặc cơ quan quản lý căn cước công an cấp tỉnh, huyện. Người dân cũng có thể đề nghị khóa căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID theo mẫu TK03 có sẵn. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm khóa căn cước điện tử ngay.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động rà soát, kiểm tra và mở khóa căn cước điện tử khi không còn căn cứ khóa.

Ngoài ra, tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia của cá nhân được sử dụng đến hết ngày 30/6. Từ 1/7, người dân sẽ sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của các bộ, ngành như cổng dịch vụ công Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2

- Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước không phụ thuộc vào nơi cư trú, xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước còn hiệu lực và thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

- Công dân cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trên Phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử theo mẫu TK01 ban hành kèm theo Nghị định này; trong đó cung cấp rõ số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và thông tin khác đề nghị tích hợp vào căn cước điện tử (nếu có nhu cầu) cho cán bộ tiếp nhận.

- Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử để xác thực; xác thực ảnh khuôn mặt, vân tay của công dân đến làm thủ tục với Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 và thông báo kết quả đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

- Người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện cùng người đại diện hoặc người giám hộ của mình đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 cho công dân Việt Nam là người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

Nghị định nêu rõ đối với trường hợp công dân chưa được cấp thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước thì thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử đồng thời với việc thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định ở trên.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục