Thứ hai, 04/12/2023, 07:49 (GMT+7)

Trường hợp nào được tăng lương hưu từ 1/7/2024?

Khi thực hiện cải cách tiền lương vào tháng 7/2024 thì lương hưu sẽ tăng như thế nào là câu hỏi mà nhiều người quan tâm.

Tăng lương hưu cho người đã nghỉ hưu từ 1/7/2024 khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27

Mới đây Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

Về thực hiện cải cách tiền lương, nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2019. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Theo đó, chính thức từ 01/7/2024, Nhà nước sẽ thực hiện đồng thời việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở cùng với cải cách tiền lương.

huu-1677751827162843911264

Như vậy, người đã nghỉ hưu có thể sẽ được tăng lương hưu từ 1/7/2024 nếu thuộc nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu trong quy định chính thức về lương hưu sắp tới.

Tuy nhiên, mức tăng cụ thể là bao nhiêu thì cần chờ đến chính xác thời điểm thực hiện Cải cách tiền lương.

Trường hợp được tăng lương hưu khi Cải cách tiền lương

Có 2 trường hợp được tăng lương hưu sau khi cải cách tiền lương, đó là:

+ Những người thuộc nhóm đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu.

+ Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương

Liên quan đến vấn đề này, báo Lao Động thông tin thêm, theo Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW, việc cải cách tiền lương sẽ thực hiện trên tinh thần là không làm giảm lương. Khi cải cách tiền lương làm tăng lương của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các đối tượng này cũng sẽ tăng.

tang-luong-huu-17006444678661087570071
Từ ngày 1/7/2024 sẽ có 2 trường hợp được tăng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện. Ảnh minh họa.

Vì mức lương hưu được tính từ mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tỉ lệ hưởng lương hưu, nên nếu quy định về tỉ lệ hưởng lương hưu không thay đổi, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tăng thì mức lương hưu cũng sẽ tăng.

Theo những phân tích trên thì xét trong trường hợp cải cách tiền lương làm tăng lương, để được tăng lương hưu theo đợt cải cách tiền lương, người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đủ điều kiện hưởng lương hưu;

Người tham gia bảo hiểm xã hội phải nghỉ hưu sau thời điểm cải cách tiền lương và đã có khoảng thời gian hưởng mức lương tăng trước đó.

Người tham gia bảo hiểm xã hội không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ không được tăng lương hưu.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục