Thứ bảy, 28/10/2023, 05:55 (GMT+7)

Từ 1/7/2024, người đáp ứng đủ 2 điều kiện này sẽ được tăng lương hưu

Từ 1/7/2024, có 2 điều kiện đáp ứng đủ bạn sẽ được tăng lương hưu, người lao động đã về hưu cần lưu ý.

Tiền lương hưu là gì?

Lương hưu hay còn gọi là chế độ hưu trí của người lao động khi hết độ tuổi lao động, đây là một trong những chính sách giúp đảm bảo an sinh xã hội. Lương hưu sẽ được tính dựa trên số năm người lao động tham gia đóng BHXH. Sau khi nghỉ hưu người lao động có thể tiến hành nhận lương hưu hàng tháng hoặc nhận tiền hưu trí một lần tùy vào mục đích và mong muốn cá nhân.

Điều kiện để được tăng lương hưu từ 1/7/2024 là gì?

Vì lương hưu của người lao động được tính vào tỷ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nên khi không có gì thay đổi, cách tính lương hưu vẫn được áp dụng như hiện tại.

Điều đó đồng nghĩa, mức tiền lương theo cách tính mới khi cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng phải tăng theo. 

luong-huu-4232-9291
Có 2 điều kiện đáp ứng đủ bạn sẽ được tăng lương hưu, người lao động đã về hưu cần lưu ý.

Do đó, trong trường hợp này, cán bộ, công chức, viên chức phải thỏa mãn các điều kiện để được hưởng lương hưu.

Cụ thể, để được tăng lương hưu hàng tháng, cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng hai điều kiện sau:

Thứ nhất: Thỏa mãn điều kiện về thời gian đóng BHXH. Theo đó, người tham gia BHXH phải đóng bảo hiểm đủ 20 năm trở lên trừ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chỉ cần đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

Thứ hai: Điều kiện về tuổi nghỉ hưu. Riêng về tuổi nghỉ hưu, theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 tùy vào từng trường hợp nghỉ hưu sẽ có điều kiện khác nhau:

- Người làm việc trong điều kiện bình thường: Trong năm 2023 thì nam đủ 60 tuổi 09 tháng, nữ đủ 56 tuổi. Sau đó, cứ mỗi năm sẽ tăng thêm 03 tháng với nam và 04 tháng với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

- Nghỉ hưu sớm hơn tối đa 05 năm: Có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%...

- Nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 năm: Có đủ 15 năm khai thác than trong hầm lò, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên…

Ngoài ra, người lao động sẽ được nghỉ hưu luôn mà không xét đến điều kiện tuổi nếu thuộc một trong hai trường hợp dưới đây:

Một là đã có ít nhất 15 năm làm công việc đặc biệt độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm và khả năng lao động bị suy giảm từ 61% trở lên.

luong-huu-cau-giay-16932837643371638623000-1693310662189-1693310662461634041933-1693583100562-1693583100752119020244

Hai là bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Như vậy, nếu đáp ứng các điều kiện hưởng lương hưu thì khi cải cách tiền lương, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức tăng sẽ kéo theo lương hưu của các đối tượng này cũng tăng theo.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục