Thứ hai, 20/05/2024, 10:03 (GMT+7)

Tin vui: Ai bị thu hồi đất sẽ được nhận 5 khoản tiền này, hàng triệu người cần biết kẻo thiệt thòi 

Theo quy định, người dân bị thu hồi đất sẽ được đền bù 5 khoản tiền này, ai cũng nên biết kẻo mất quyền lợi.

Thu hồi đất là gì?

Theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, thu hồi đất là hành vi mà nhà nước quyết định thu hồi lại quyền sử dụng đất của người dân. Hành vi này được tiến hành dưới sự thỏa thuận đôi bên và có sự đền bù thỏa đáng. 

Điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Gia đình & Xã hội đưa tin, theo Điều 95 Luật Đất đai 2024, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi đất được bồi thường về đất khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

nha-nuoc-thu-hoi-dat
Ảnh minh họa

- Có quyết định giao đất/quyết định cho thuê đất/quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai.

- Được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân sẽ nhận được những khoản tiền nào?

Thời báo Văn học Nghệ thuật thông tin, theo Điều 96, Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực từ 1/1/12025, quy định việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013, nếu đất nông nghiệp của người dân bị thu hồi mà có đủ điều kiện hưởng đền bù, sẽ nhận được những khoản tiền, hoặc bồi thường về đất.

- Được đền bù bằng đất: Trường hợp những người dân bị thu hồi đất nông nghiệp theo đúng quy định đất có đủ giấy thì người dân sẽ được cơ quan nhà nước sẽ đền bù bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất đã thu hồi đây chính là khoản tiền thứ 1 mà người dân được nhận.

- Được nhận Tiền đền bù đất: Khi người dân bị thu hồi đất theo quy định sẽ được hưởng tiền đền bù theo thỏa thuận tùy từng vùng mà giá đền bù sẽ tương ứng ở mức 1, mức 2, mức 3...đây chính khoản tiền mà người bị thu hồi đất được nhận.

dat-nong-nghiep

- Chi phí đầu tư vào đất còn lại: Khoản tiền thứ ba mà người dân được nhận khi bị thu hồi đất được nhận đó chính là những khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 Luật Đất đai 2013 và diện tích đất do được thừa kế. Đặc biệt, với những diện tích vượt hạn mức, không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Đối với đất nông nghiệp sử dụng trước 1/7/2004, người dân không có sổ đỏ, hoặc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ được bồi thường với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo Điều 129 Luật Đất đai 2013.

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

- Những người bị thu hồi đất cũng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Cùng chuyên mục