Người không có hộ khẩu TP. HCM vẫn được dự thi viên chức

Người ở địa phương khác không có hộ khẩu TP. HCM vẫn được dự thi viên chức, do thành phố không tuyển đủ viên chức có hộ khẩu trên địa bàn

Mới đây, Sở Nội vụ TP. HCM đã đề xuất lên Ủy ban nhân dân thành phố về việc mở rộng tuyển dụng viên chức không có hộ khẩu TP. HCM.

Đề xuất trên xuất phát từ thực tế khó khăn trong tuyển dụng của Sở Lao động − Thương binh và Xã hội.

Năm 2015, Sở Lao động có nhu cầu tuyển dụng 166 viên chức, trong đó 161 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đang đóng tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng.

khong co ho khau TP. HCM hinh anh 1

Kế hoạch tuyển dụng đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố 3 kỳ liên tiếp nhưng vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú KT3 
tại TP. HCM. Đến nay, Sở Lao động chỉ mới nhận được 37 hồ sơ.

Theo quy định,  người ứng tuyển nếu không có hộ khẩu TP. HCM sẽ không được phép dự thi viên chức. Tuy nhiên, từ cuối tháng 8−2014, Ủy ban nhân dân TP. HCM đã cho phép cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tuyển dụng công chức đối với những người chỉ cần có KT3 (sổ tạm trú dài hạn).

Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua