Chủ nhật, 31/03/2024, 09:20 (GMT+7)

2 đối tượng được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7

Từ ngày 1/7/2024, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ có 2 đối tượng được tăng lương cao hơn mặt bằng chung.

Đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7

Hiện Việt Nam đang thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, lương viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác.

Khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh hỗ trợ để đảm bảo tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) của giáo viên, bác sĩ được tăng lên tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm của họ, vừa bảo đảm mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức, vừa thể hiện ưu đãi đối với các ngành này.

97288_05019f4e4454b5f6eb30cbdbc52fe200
Từ ngày 1/7/2024, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ có 2 đối tượng được tăng lương cao hơn mặt bằng chung.

Theo phương án cải cách tiền lương, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024 sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lương thêm bình quân khoảng 7%/năm.

Như vậy, viên chức giáo dục, y tế là 2 ngành rất có thể được hưởng mức lương cao hơn so với mặt bằng chung.

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW cũng nêu, các ngành xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Đồng thời, hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (trình độ đào tạo dưới trung cấp): Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục