Thứ hai, 25/12/2023, 15:04 (GMT+7)

Trường hợp nào được tăng lương hưu khi lương tối thiểu tăng 6%?

Từ ngày 1/7/2024, khi lương tối thiểu vùng tăng 6% thì những trường hợp nào được tăng lương hưu là quan tâm của không ít người.

Có tăng lương hưu khi tăng 6% lương tối thiểu vùng?

Báo Dân trí đưa tin, sau một buổi sáng thảo luận với nhiều ý kiến và phương án khác nhau, trưa 20/12, Hội đồng Tiền lương quốc gia quyết định chọn phương án tăng lương tối thiểu vùng 6%. Đề xuất này sẽ được gửi tới Chính phủ quyết định nhưng vẫn không kịp hoàn thiện để áp dụng từ đầu năm 2024. 

Thời điểm áp dụng mức lương mới, theo kiến nghị của Hội đồng, là từ 1/7/2024, cùng thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực nhà nước.

huu-1677751827162843911264-182644
Trường hợp nào được tăng lương hưu khi lương tối thiểu tăng 6%?

Theo đó, khi tăng lương tối thiểu vùng, lương của người lao động tham gia BHXH có thể tăng. Điều này dẫn đến mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người đó cũng sẽ tăng.

Vì mức lương hưu được tính từ mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tỷ lệ hưởng lương hưu nên nếu quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu không thay đổi, khi mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tăng, mức lương hưu cũng sẽ tăng.

Như vậy, khi tăng lương tối thiểu vùng lên 6%, người tham gia BHXH cũng sẽ được tăng lương hưu nếu nghỉ hưu sau thời điểm tăng lương và đã có khoảng thời gian hưởng mức lương mới trước đó.

Cách tính lương hưu năm 2024?

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cách tính lương hưu năm 2024 được tính dựa trên tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, cách tính lương hưu năm 2024 được thể hiện dưới công thức như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024

Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

93610_e3c9c142d9c284b6287c1fdedae00d5a

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo đó, vào năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.

Lưu ý, độ tuổi này áp dụng đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Đồng thời, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên chỉ áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Từ khóa:
Cùng chuyên mục