Tiếp Thị Gia Đình

Thứ tư, 22/02/2023, 11:02 (GMT+7)

Hà Nội lập 6 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 trước khi công bố chỉ tiêu

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT) vừa công bố quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 trước khi công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để đảm bảo điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Đây được xem là việc làm thường niên của Sở Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo chất lượng giáo dục, quyền lợi học tập của học sinh, các trường chưa đảm bảo điều kiện sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh.

học sinh hà nội
6 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 đã được thành lập.

6 đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra điều kiện tuyển sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố, bao gồm cả trường công lập, trường ngoài công lập, trường trung cấp, trường cao đẳng. Theo đó, công tác kiểm tra sẽ được hoàn thành trước ngày 10/3/2023.

Nội dung kiểm tra sẽ gồm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên... của từng nhà trường. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ đáp ứng điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

học sinh cấp 3
Các trường đảm bảo điều kiện mới được giao chỉ tiêu tuyển sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10; xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh để làm hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

Năm học 2022-2023, Hà Nội có 8 đơn vị không đủ điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, bao gồm: Trường THPT Đặng Thai Mai, Trường THPT Hà Nội, Trường trung học phổ thông Đại Việt, Trường trung cấp Cộng đồng Hà Nội, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Học viện Múa Việt Nam; Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam.

Nguyên nhân chính của các trường không đủ điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh là hết thời hạn quyết định công nhận hiệu trưởng, hợp đồng thuê đất không đủ hiệu lực pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng quy định.

Cùng chuyên mục