Thứ hai, 28/08/2023, 15:09 (GMT+7)

Gửi tiết kiệm ngân hàng có phải đóng thuế?

Gửi tiết kiệm là kênh đầu tư an toàn, ổn định và được nhiều người lựa chọn khi muốn sinh lời từ khoản tiền nhàn rỗi. Vậy gửi tiền tiết kiệm có phải đóng thuế không? 

Gửi tiền tiết kiệm có phải đóng thuế không?

Đây là vấn đề mà nhiều người băn khoăn. Khi các tổ chức, cá nhân dùng khoản tiền nhàn rỗi để gửi vào ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định với mục đích hưởng một khoản lợi nhuận tương ứng với lãi suất ngân hàng đó đưa ra. Mức lãi suất này được gọi là lãi tiết kiệm ngân hàng.

Gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những kênh đầu tư an toàn, ổn định được nhiều người lựa chọn khi có khoản tiền nhàn rỗi nhưng lại còn phân vân chưa biết đầu tư vào đâu.

Việc gửi tiền tiết kiệm có phải đóng thuế không sẽ phụ thuộc vào chủ sở hữu tài khoản tiết kiệm là cá nhân hay doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Đối với cá nhân

image3-3
Cá nhân gửi tiết kiệm sẽ không cần đóng thuế (Nguồn: Internet)

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì các cá nhân khi gửi tiết kiệm vào ngân hàng sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Lý do vì Nhà nước muốn khuyến khích lưu thông tiền tệ trên thị trường. Ngoài ra, đây còn là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

Đối với doanh nghiệp

VTCNEWs thông tin, theo điều điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì tiền lãi gửi ngân hàng thuộc các khoản thu nhập khác chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể:

Thu nhập khác là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác đó bao gồm thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.

Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

danh-thue-tien-tiet-kiem_CDZS
Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn

Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

Vì vậy, nếu doanh nghiệp có phát sinh khoản thu nhập nào từ tiền lãi gửi ngân hàng sẽ phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Bởi vì, đây cũng được xem là nguồn thu nhập của doanh nghiệp.

Hiện nay, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất được quy định tại điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC. Theo đó, mức thuế suất thuế thu nhập từ tiền lãi gửi ngân hàng là 20%.

Cùng chuyên mục