Tiếp Thị Gia Đình

Thứ ba, 18/06/2024, 17:00 (GMT+7)

Đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% so với mức hiện hành

100% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) vừa chính thức trình Chính phủ phương án tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2024 để áp dụng từ ngày 1/7 tới, trùng với thời điểm cải cách tiền lương. 

Theo An ninh Thủ đô, tại tờ trình gửi Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 1/7/2024 (giống với phương án Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ tại báo cáo số 02/BC-HĐTLQG ngày 12/2/2024).

luong-toi-thieu 1
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% so với mức hiện hành (Ảnh: Sưu tầm)

Với đề xuất điều chỉnh này, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 200.000 đồng - 280.000 đồng. Cụ thể: 

  • Mức lương tối thiểu theo tháng tại vùng I là 4.960.000 đồng/tháng; vùng II là 4.410.000 đồng/tháng; vùng III là 3.860.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng. 
  • Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 23.800 đồng/giờ; vùng II là 21.200 đồng/giờ; vùng III là 18.600 đồng/giờ và vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mức điều chỉnh trên được tính toán dựa trên các yếu tố thực tế theo quy định tại Bộ luật Lao động, gồm: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; nhóm yếu tố về kinh tế, thị trường lao động (tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, giá cả tiêu dùng, tình hình lao động, việc làm); nhóm yếu tố về mức lương trên thị trường và khả năng của doanh nghiệp (tiền lương, thu nhập bình quân của người lao động, tình hình phát triển của doanh nghiệp và xu hướng kinh doanh, sản xuất, đơn đặt hàng).

Qua đánh giá ban đầu, mức lương tối thiểu theo đề xuất đã cao hơn so với mức sống tối thiểu của người lao động dự kiến đến hết năm 2024 và có thể bảo đảm mức sống tối thiểu của năm 2025. Đồng thời cũng có sự ương quan với mức lương bình quân trên thị trường lao động và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Với đề xuất mức lương mới này của Bộ LĐ-TB&XH, 100% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh theo mức này.

Nếu được Chính phủ thông qua, đây sẽ là lần thứ 2 trong 4 năm, lương tối thiểu vùng tăng vào đầu tháng 7, sau kỳ điều chỉnh hồi 1/7/2022. Theo thông lệ, lương tối thiểu vùng thường tăng vào ngày 1/1 hằng năm.

Ngoài đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cũng đề nghị cập nhật, điều chỉnh lại phân vùng địa bàn áp dụng lương tối thiểu theo ý kiến của các địa phương nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng chuyên mục