Thứ tư, 05/07/2023, 12:14 (GMT+7)

Có bắt buộc người dân đổi từ căn cước công dân sang căn cước?

PV (Theo Tiếp thị & Gia đình)

Trước thông tin Bộ Công an cấp mới 'thẻ căn cước' thay cho 'căn cước công dân', nhiều người dân thắc mắc liệu điều này có bắt buộc không?

Đổi từ 'căn cước công dân' thành 'thẻ căn cước'

Mới đây, Bộ Công an đã trình tờ trình về dự án Luật Căn cước. Đây là tên gọi mới của luật sau khi đổi tên dự án luật trước đó là Luật căn cước công dân. Việc đổi tên này nhằm cụ thể hóa các chính sách trong dự thảo luật được đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tính bao quát và phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật. 

Trong số những nội dung của dự thảo, nội dung thu hút sự quan tâm của người dân chính là vấn đề thay đổi trên căn cước công dân.

Đối với các nội dung thể hiện trên thẻ căn cước được người dân quan tâm trong thời gian qua, dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay; quy định về thông tin số thẻ căn cước thành số định danh cá nhân, dòng chữ “căn cước công dân” sẽ là "thẻ căn cước"; quê quán, nơi thường trú sẽ là nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú...

images1784195_CCCD_g_n_ch_p.
Người dân không bắt buộc phải đổi từ 'căn cước công dân' sang 'thẻ căn cước'. Ảnh minh họa: Internet

Dự thảo luật không quy định bắt buộc tất cả các trường hợp đã được cấp căn cước công dân phải đổi sang căn cước, trừ khi công dân có nhu cầu hoặc cần bổ sung, thay đổi một số thông tin. Căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Khi người dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân. Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ căn cước. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.

Cấp lại thẻ căn cước sẽ thực hiện trực tuyến

Người dân thực hiện thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước thông qua việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID khi đã có căn cước điện tử. 

Về trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 và bổ sung theo hướng việc cấp lại thẻ căn cước được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia (người dân không phải đến cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục); cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin đã cấp thẻ căn cước lần gần nhất để cấp lại thẻ căn cước cho người dân.

Bên cạnh đó, theo nội dung tờ trình thì cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người dân trong thời hạn 7 ngày làm việc (đây là quy định chung, áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt theo địa bàn cư trú của người dân như Luật Căn cước công dân năm 2014).

Ngoài ra, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày luật có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực.

937-6-nguoivohinhlequocdungdilamcancuoccongdan-4441617968427975-1618133027411-1680749475519-1682998567453-1686542877243325411898-1688445909905-16884459102071596838752
Việc cấp lại thẻ Căn cước được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh minh họa: Phụ nữ số

Về căn cước điện tử

Về căn cước điện tử, tờ trình cho biết đây là nội dung được bổ sung so với quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014. Dự thảo luật quy định mỗi người dân chỉ có 1 căn cước điện tử là tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử phải sử dụng căn cước điện tử. Căn cước điện tử được sử dụng để thực hiện các giao dịch, hoạt động khác theo nhu cầu của người dân.

Căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Cùng chuyên mục