Thứ tư, 21/06/2023, 19:42 (GMT+7)

Người sinh trúng 3 năm này phải đổi CCCD gắn chip ngay kẻo bị phạt

Căn cước công dân (CCCD) gắn chip là giấy tờ quan trọng chứng minh nhân thân của mỗi công dân. Trong năm 2023, những ai thuộc năm sinh này phải làm lại thẻ CCCD gắn chip để không bị phạt.

Trường hợp phải làm CCCD gắn chip mới trong năm 2023

CCCD gắn chip là một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, đóng vai trò thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Nó có giá trị chứng minh về nhân thân và cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ đòi hỏi hàng loạt giấy tờ khác nhau.

Theo Điều 21, 23 Luật Căn cước công dân 2014 và quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, người sử dụng CMND, CCCD  phải đổi sang CCCD gắn chip khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Theo đó, sang năm 2023, những người thuộc độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân là người sinh vào một trong các năm 1998, 1983 và 1963.

cccd

Tuy nhiên, Luật Căn cước công dân cũng quy định, nếu thẻ căn cước công dân được cấp trong thời hạn 2 năm trước các mốc tuổi này thì vẫn được sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo như quy định trên thì những công dân được cấp thẻ căn cước công dân từ năm 2021 thì sẽ được sử dụng thẻ căn cước công dân đó cho đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo. Do đó, trường hợp những công dân sinh năm 1998, năm 1983 và năm 1963 đã được cấp thẻ căn cước công dân từ năm 2021 thì vẫn sẽ có giá trị sử dụng và không bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Ngoài ra với trường hợp đang sử dụng nhân dân lầm từ năm 2008 trở về trước cũng cần chú ý đi làm căn cước công dân ngay. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, CMND chỉ có giá trị trong vòng 15 năm.

Bên cạnh đó, một vài trường hợp cần đổi CCCD mới đó là:

- Khi CCCD/CMND bị hỏng, rách không sử dụng được.

- Khi có thay đổi thông tin về tên, họ, chữ đệm hay đặc điểm nhận dạng.

- Xác định lại quê quán, giới tính.

- Khi có sai sót về thông tin trên thẻ CMND/CCCD.

- Bị mất thẻ CMND/CCCD.

- – Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Không đổi CCCD hết hạn bị phạt bao nhiêu tiền? 

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng với lỗi không thực hiện đúng quy định về cấp, đổi, cấp lại CCCD.

Lệ phí cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip

Theo Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC, mức phí cấp thẻ CCCD gắn chip được quy định như sau:

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ.

Với trường hợp sai sót thông tin trên thẻ CCCD gắn chip, theo Thông tư 59/2019/TT-BTC, đổi thẻ CCCD gắn chip khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý CCCD thì người dân sẽ không mất lệ phí. Còn là lỗi sai của người dân thì sẽ phải nộp mức lệ phí đổi thẻ CCCD gắn chip là 50.000 đồng/thẻ theo quy định.

avatar1686699873192-16866

– Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

Từ khóa: