Chụp ảnh cùng Mickey & Minnie đêm 28-8-2015

Ảnh các bé lên sân khấu chụp cùng chú chuột Mickey và cô chuột Minnie đêm 28–8–2015 tại SC VivoCity.

Bạn vui lòng bấm vào tấm hình của con mình chụp cùng chú chuột Mickey & cô chuột Minnie để tải về bức ảnh có chất lượng tốt hơn.

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 01

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 02

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 16

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 17

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 18

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 03

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 04

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 05

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 06

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 07

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 08

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 09

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 11

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 12

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 13

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 14

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 15

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 10

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 19

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 20

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 21

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 24

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 23

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 22

 20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 25

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 26

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 27

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 28

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 29

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 30

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 31

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 32

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 33

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 34

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 35

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 36

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 37

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 38

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 39

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 40

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 41

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 42

20150828-18pm-Disney Live Chup anh cung Mickey Minnie tai SC VivoCity 43

Đừng bỏ qua