Thứ bảy, 01/06/2024, 19:46 (GMT+7)

Xây nhà trên đất nông nghiệp quên làm chuyện này, người dân sẽ 'mất oan' cả trăm triệu

Xây nhà trên đất nông nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu không tuân thủ, người dân sẽ phải đối mặt với những hình phạt nặng nề.

Xây nhà trên đất nông nghiệp bị phạt bao nhiêu?

Theo Gia đình & Xã hội, căn cứ khoản 2, 3 điều 11 Nghị đinh 91/2019/NĐ-CP, việc chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phí nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,02 héc ta.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta.

t nông nghiệp
Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 3 héc ta trở lên

- Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 1 héc ta.

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 3 héc ta.

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 3 héc ta trở lên.

Điều đáng nói ở đây là hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng 2 lần mức phạt trên.

Người sử dụng đất cố tình thực hiện xây dựng nhà ở trái phép mặc dù đã bị xử lý vi phạm hành chính thì có thể bị buộc phá dỡ công trình.

Hồ sơ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Điều 6 thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định, chuyển đổi đất nông nghiệp dang đất thổ cư, người dân cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu số 1 ban hành kèm Thông tư 30).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất. 

- Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, người dân cần nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (cấp huyện). Với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo cho người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh theo quy định trong thời gian không quá 3 tháng

Cùng chuyên mục