Thứ tư, 22/05/2024, 19:09 (GMT+7)

6 đối tượng này sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ 2025, hàng triệu người nên biết

Khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, sẽ có 6 trường hợp bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ, người dân nên biết để tránh thiệt thòi.

6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ 2025

Theo Tạp chí VIETNAM FINANCE, khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, các trường hợp thuộc diện bị thu hồi sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có sự thay đổi so với quy định của Luật Đất đai 2013 hiện hành.

sổ đỏ1
Theo quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 1/1/2025

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ bao gồm:

Thứ nhất, đất bị Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích trong:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thứ hai, người dân thực hiện cấp đổi:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Quy định này cũng tương tự so với Luật Đất đai 2013, tuy nhiên phần đối tượng cũng được mở rộng hơn.

Thứ ba, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Quy định này vẫn giữ nguyên so với Luật Đất đai 2013.

Thứ tư, tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đã cấp có các sai sót như:

- Cấp không đúng thẩm quyền.

- Không đúng đối tượng sử dụng đất.

- Sai diện tích đất.

- Đất không đủ điều kiện được cấp.

- Đất không được sử dụng đúng mục đích.

- Sai sót ở thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất.

Quy định này so với quy định hiện hành có sự khác biệt, cụ thể:

Trong Luật Đất đai 2013, Nhà nước sẽ thu hồi khi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng các tiêu chí trên, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp Luật Đất đai, không nhắc tới thời điểm xác định.

Theo Luật Đất đai 2024, Nhà nước sẽ thu hồi khi Giấy chứng nhận được cấp không đúng các tiêu chí trên, tuy nhiên thời điểm xác định các tiêu chí là thời điểm cấp giấy chứng nhận. Có thể thấy, việc xác định thời điểm theo Luật Đất đai 2024 sẽ bao quát hơn, bao gồm luôn cả trường hợp loại trừ của Luật Đất đai 2013.

Thứ năm, giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án tuyên hủy.

Thứ sáu, đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án nhưng người phải thi hành án không nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp thứ 5, và 6 là hai trường hợp hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Tuy nhiên, người dân cũng cần phải lưu ý:

- Đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận nhưng chủ sở hữu tài sản, người sử dụng đất cố tình không giao nộp Giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

- Cần phải có các bản án hoặc quyết định của Tòa án, văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án hoặc các quyết định có nội dung yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo đúng quy định thì mới được quyền thu hồi Giấy chứng nhận của người dân.

Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong Luật Đất đai đã quy định, mục đích nhằm xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất.

Bên cạnh đó, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.

Đồng thời, qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Cùng chuyên mục