Thứ hai, 17/07/2023, 06:03 (GMT+7)

Viện phí điều chỉnh theo mức tăng lương cơ sở, người dân ảnh hưởng như thế nào?

Từ ngày 1/7, Bộ Y tế điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh được thực hiện theo sự thay đổi mức lương cơ sở. Cụ thể điều chỉnh như thế nào, ảnh hưởng tới người dân ra sao?

Tác động của tăng viện phí theo lương cơ sở

Bộ Y tế đề xuất từ ngày 1/7, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh được thực hiện theo sự thay đổi mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, theo văn bản của Bộ Y tế phản hồi về ý kiến của các bộ ngành đối với lộ trình thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh, điều chỉnh tăng viện phí sau khi tăng lương cơ sở sẽ không làm ảnh hưởng đến người dân.

Bộ Y tế cho rằng đối với đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng theo phương án dựa trên cơ sở danh mục kỹ thuật hiện hành, vẫn giữ nguyên cơ cấu giá và định mức đã ban hành và chỉ điều chỉnh tiền lương kết cấu vào giá theo mức lương cơ sở mới.

Đánh giá về tác động của tăng viện phí theo lương cơ sở, Bộ Y tế phân tích căn cứ số liệu về cơ cấu dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 về kết quả quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Nếu thực hiện điều chỉnh tiền lương kết cấu vào giá theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng thì tỉ lệ tăng bình quân của giá dịch vụ khám, chữa bệnh là 5%, chi quỹ bảo hiểm y tế tăng khoảng 2.700 tỉ đồng/năm. 

Tuy nhiên, khi mức lương cơ sở tăng thì nguồn quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ tăng do mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế tăng. Đây là yếu tố Bộ Y tế cho rằng "không ảnh hưởng đến người dân", do trên 90% dân số đã có bảo hiểm y tế.

Nếu tính chi phí quản lý vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh thì tỉ lệ tăng bình quân của giá dịch vụ khám chữa bệnh là 4%, chi quỹ bảo hiểm y tế tăng khoảng 2.180 tỉ đồng/năm.

Kham-Chua-Benh
Ảnh minh họa.

Đối với tác động đến chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng), căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo ước tính của Tổng cục Thống kê, nếu giá dịch vụ tăng 10% sẽ tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng chung 0,41 điểm phần trăm.

Theo Bộ Y tế, nếu tính cả chi phí tiền lương theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng và chi phí quản lý vào giá thì giá dịch vụ khám, chữa bệnh tăng bình quân 9%, nên dự kiến tác động chỉ số tăng giá tiêu dùng chung dưới 0,41 điểm phần trăm.

Tính chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế khi nào?

Theo thông tin từ Dân trí, chi phí quản lý là một trong 4 yếu tố cấu thành giá (chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương, chi phí quản lý và chi phí khấu hao trang thiết bị và cơ sở vật chất). Hiện nay, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được tính 2 yếu tố là chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương. 

Bộ Y tế dự kiến tháng 8 hoàn thành khảo sát và đề xuất phương án tính chi phí quản lý vào giá. Tuy nhiên, dự kiến tháng 12 mới hoàn thiện việc sắp xếp danh mục kỹ thuật (hiện tại ban hành được khoảng 2000/18.000 danh mục kỹ thuật) và thực hiện khảo sát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật theo danh mục kỹ thuật mới được ban hành. 

Thời gian xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và phương án giá dịch vụ 3-6 tháng. 

Vì vậy, căn cứ tiến độ thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại danh mục dịch vụ, khảo sát và xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, Bộ Y tế dự kiến quý III/2024 hoàn thiện và đề xuất thực hiện giá KBCB tính tiếp chi phí quản lý. 

Theo Vietnamnet, Bộ Y tế cho rằng nếu điều chỉnh tiền lương theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng và tính chi phí quản lý vào giá khám chữa bệnh, quỹ BHYT vẫn đủ khả năng cân đối, điều này được khẳng định dựa trên so sánh chênh lệch thu chi của quỹ BHYT hằng năm (năm 2021 dư 14.368 tỷ đồng), lũy kế kết dư 50.300 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục