Thứ sáu, 07/07/2023, 12:26 (GMT+7)

Chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 liệu có bị phạt?

Hiện nay, công an cả nước đang tích cực kêu gọi người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Nhiều người thắc mắc, nếu không làm có bị phạt tiền không?

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác trên ứng dụng VNeID - ứng dụng do Bộ Công an xây dựng nhằm hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử.

Không đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 có bị phạt không?

Tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực định danh điện tử không có quy định nào yêu cầu công dân phải đăng ký tài khoản định danh điện tử cũng như không có bất cứ quy định xử phạt nào nếu công dân không đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Do đó, nếu công dân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử  mức 2 sẽ không bị phạt. Tuy nhiên người dân nên đăng ký để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

tai-khoan-dinh-danh-1604

Tài khoản định danh điện tử dùng để làm gì?

- Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNelD, trang thông tin định danh điện tử.

- Tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo lập tài khoản để phục vụ cho hoạt động của mình và chịu trách nhiệm xác thực, bảo đảm tính chính xác của tài khoản do mình tạo lập, quyết định mức độ và giá trị sử dụng của từng mức độ tài khoản. Thông tin để tạo lập tài khoản do chủ thể của tài khoản cung cấp hoặc đồng ý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để tạo lập tài khoản.

- Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam:

Có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân;

Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

- Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là người nước ngoài:

Có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;

Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của người nước ngoài được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

- Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là tổ chức do người đại diện theo pháp luật thực hiện hoặc giao cho người được ủy quyền sử dụng. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức:

Có giá trị chứng minh danh tính điện tử của tổ chức khi thực hiện giao dịch có yêu cầu chứng minh thông tin về tổ chức đó;

Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của tổ chức được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

tai-khoan-dinh-danh1-1604

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 như thế nào?

Mặc dù tài khoản định danh điện tử mức 2 có đầy đủ thông tin cá nhân như cấp độ 1 nhưng sẽ có thêm các thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay. Vì vậy người dân cần đến trực tiếp cơ quan Công an để đăng ký.

Nếu đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, bạn cần đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức 2.

Tại đây, sau khi bạn xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, cán bộ tiếp nhận nhập thông tin bạn cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Sau đó, cơ quan quản lý định danh điện tử sẽ thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc qua thư điện tử.

Trường hợp bạn chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, cơ quan Công an sẽ tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip cho bạn.

Từ khóa: