Tiếp Thị Gia Đình

Thứ hai, 08/07/2024, 20:53 (GMT+7)

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 9 - 14/7/2024): Cúp điện 10 - 12 tiếng ở nhiều khu phố, ấp dân cư

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Tây Ninh tuần này. Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh tuần này (từ 9 - 14/7/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Tây Ninh có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_17
Lịch cúp điện Tây Ninh được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện tây Ninh tuần này (từ 9 – 14/7/2024)

Lịch cúp điện TP. Tây Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Khu phố 2, 7 phường III

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 11:30:00

Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Khu phố 3 phường III

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Khu phố Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Bình, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Khu phố 1, 5, 6 phường III

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh Ấp Phước Bình B xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp 4 xã Bàu Đồn Ấp Phước Đức B xã Phước Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 11:30:00

Công ty TNHH Jung Kwang Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 11:30:00

Khu phố Suối sâu phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 11:30:00

Công ty TNHH May mặc LangHam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 11:30:00

Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 11:30:00

Công ty TNHH May mặc LangHam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 11:30:00

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 11:30:00

Công ty TNHH Jin Won Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 11:30:00

Công ty TNHH Thọ Xuân (Việt Nam)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 11:30:00

Công ty TNHH Baihe Holding Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 13:30:00

11/07/2024 17:00:00

Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 13:30:00

14/07/2024 17:00:00

Công ty TNHH Dệt May Hoa Sen

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 13:30:00

14/07/2024 17:00:00

Công ty TNHH Kỹ thuật DER JINH (VN)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 13:30:00

14/07/2024 17:00:00

Công ty TNHH Nhựa và Cao Su Kiến Phát Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 13:30:00

14/07/2024 17:00:00

Công ty TNHH CN Dũ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 13:30:00

14/07/2024 17:00:00

Công ty TNHH Oriental Multiple ( VN )

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp sóc tà em , Ấp 4 xã Suối Ngô

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/07/2024 06:00:00

14/07/2024 18:00:00

Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành; ấp Xóm Mới 2 xã Trí Bình; ấp Suối Dộp xã Thái Bình; ấp Vịnh xã An Cơ và xã Hảo Đước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 06:00:00

14/07/2024 18:00:00

Ấp Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong, Bình Long xã Thái Bình; Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 06:00:00

14/07/2024 18:00:00

Thị Trấn Châu Thành; Ấp Tam Hạp xã Thái Bình; ấp Tầm Long, Xóm Mới 1 xã Trí Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 06:00:00

14/07/2024 18:00:00

Ấp Bình Phong, Bình Long xã Thái Bình; Ấp Thanh Phước, Thanh Thuận, Thanh Hùng, Thanh Hòa xã Thanh Điền; Ấp An Điền, Thanh Bình xã An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 06:00:00

14/07/2024 18:00:00

Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành; Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình, xã Thành Long; Hòa Hội; Hòa Thạnh; Biên Giới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 06:00:00

14/07/2024 18:00:00

Ấp Nam Bến Sỏi, Bắc Bến Sỏi xã Thành Long và các xã Hòa Hội, Ninh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 06:00:00

14/07/2024 18:00:00

Ấp Bình Lương, Chòm Dừa xã Đồng Khởi; ấp Suối Dộp xã Thái Bình và xã An Cơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 13:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Ninh Hiệp, Ninh Phú, Ninh Thuận xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 13:30:00

10/07/2024 14:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Hộ sản xuất nước đá Nguyễn Thị Rực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 15:00:00

10/07/2024 16:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng VLXD Phạm Văn Trãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Thuận Tân xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Thuận Tân-1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 09:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH SX tinh bột khoai mì Hưng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 09:30:00

10/07/2024 10:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 10:30:00

10/07/2024 11:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH Cao su Thành Lễ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 13:30:00

Ấp Phước An xã Phước Ninh huyện Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 11:30:00

Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 11:30:00

Ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 13:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 13:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 13:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Đồng Dài xã Tân Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 08:00:00

14/07/2024 11:30:00

Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công; ấp Trà Hiệp xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 08:00:00

14/07/2024 17:00:00

Xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/07/2024 07:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 07:00:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Long Yên xã Long Thành Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Long Hải xã Trường Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Trường An xã Trường Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Khu phố 3 phường Long Hoa; khu phố Long Trung phường Long Thành Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân; Khu phố 4 phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Long Khương xã Long Thành Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 07:00:00

13/07/2024 17:00:00

Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Hiệp Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 11:30:00

Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Long Hòa xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục