Tiếp Thị Gia Đình

Chủ nhật, 07/07/2024, 23:19 (GMT+7)

Lịch cúp điện Cần Thơ tuần này (từ 8 - 14/7/2024): Số lượng khu vực cúp điện liên tục tăng cao

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Cần Thơ tuần này (từ 8 - 14/7/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc Cần Thơ tuần này (từ 8 - 14/7/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện Cần Thơ có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_16
Lịch cúp điện Cần Thơ được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện Cần Thơ tuần này (từ 8 – 14/7/2024)

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 08:00:00

08/07/2024 08:30:00

Mất điện một phần KV Thới Xương 2 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 11:00:00

09/07/2024 11:30:00

Mất điện một phần KV Thới Xương 2 – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 09:00:00

08/07/2024 09:30:00

Mất điện một phần các KV Thới Xương 2, Rạch Chanh, Long Định – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 10:00:00

08/07/2024 10:30:00

Mất điện một phần các KV Thới Xương 2, Rạch Chanh, Long Định – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 11:00:00

08/07/2024 11:30:00

Mất điện một phần KV Rạch Chanh – Phường Thới Long; một phần các KV Long Định, Long Thành – Phường Long Hưng – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 10:00:00

09/07/2024 10:30:00

Mất điện một phần Rạch Sung – Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 08:30:00

Mất điện một phần KV Phú Luông – Phường Long Hưng, một phần KV Thới Mỹ - Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 09:00:00

09/07/2024 09:30:00

Mất điện một phần KV Phú Luông – Phường Long Hưng, một phần KV Thới Mỹ - Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 11:00:00

10/07/2024 11:30:00

Mất điện một phần KV Phú Luông – Phường Long Hưng, một phần KV Thới Mỹ - Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 10:00:00

10/07/2024 10:30:00

Mất điện một phần các KV Thới Mỹ, Rạch Sung – Phường Thới Long; một phần KV Phú Luông – Phường Long Hưng – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 08:30:00

Mất điện một phần KV Thới Mỹ - Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 09:00:00

10/07/2024 09:30:00

Mất điện một phần KV Thới Mỹ - Phường Thới Long – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 08:30:00

Mất điện một phần Rạch Sung – Phường Thới Long, một phần KV Phú Luông – Phường Long Hưng – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 09:00:00

11/07/2024 09:30:00

Mất điện một phần KV Long Hòa – Phường Long Hưng, một phần KV Hòa Long – Phường Thới Hòa – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 10:00:00

11/07/2024 10:30:00

Mất điện một phần các KV Phú Luông, Long Hòa – Phường Long Hưng – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 11:00:00

11/07/2024 11:30:00

Mất điện một phần KV Long Hòa – Phường Long Hưng – Quận Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 09:00:00

Cty TNHH MTV CBNS Duy An, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 10:00:00

Một phần KV Thạnh Phước 1, P.Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 09:30:00

10/07/2024 10:30:00

Cty CP Cầu Cần Thơ, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 10:30:00

10/07/2024 12:30:00

Một phần KV Thạnh Phước 1, P.Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 11:00:00

10/07/2024 12:00:00

Tổng Cty LT Miền Nam – Cty CP CN Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 12:30:00

10/07/2024 13:30:00

Thuộc trạm Cưa Dư Tấn Phước, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 13:00:00

10/07/2024 15:00:00

Một phần KV Thạnh Phước 1, P.Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 14:00:00

10/07/2024 15:00:00

Cty CP ĐT Vinh Phát, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 15:30:00

10/07/2024 17:30:00

Một phần KV Thạnh Phước 1, P.Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 13:00:00

11/07/2024 15:00:00

Một phần KV Tân Lợi 2, P.Tân Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 15:30:00

11/07/2024 16:30:00

Cty TNHH TM DV LT Nguyễn Phương Nhi - phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 14:00:00

11/07/2024 15:00:00

NTTS Dương Văn Theo - phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 12:30:00

11/07/2024 13:30:00

CS Trần Văn Hiệp - phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 10:30:00

11/07/2024 12:30:00

Một phần KV Tân Lợi 2, P.Tân Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 11:00:00

11/07/2024 12:00:00

NTTS Trương Văn Hữu - phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 09:30:00

11/07/2024 10:30:00

Cty TNHH MTV CBLT Hợp Ngọc - phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 09:00:00

NTTS Vạn Lợi - NTTS Vạn Lợi - phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 10:00:00

Một phần KV Tân Lợi, P.Tân Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 09:00:00

Nước đá Bùi Thế Phong, phường Trung Nhứt - quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 09:30:00

12/07/2024 10:30:00

DNTN Ngọc Tâm, phường Trung Nhứt - phường Trung Nhứt - quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 14:00:00

Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên - quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 11:00:00

12/07/2024 12:00:00

DNTN Tấn Thành, phường Trung Nhứt - phường Trung Nhứt - quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 12:30:00

12/07/2024 13:30:00

Cty CP TM DV Gạo Thịnh, phường Trung Kiên. - phường Trung Nhứt - quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 14:00:00

12/07/2024 15:00:00

Cty CP TM DV Gạo Thịnh, phường Trung Kiên. - phường Trung Nhứt - quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 15:30:00

12/07/2024 16:30:00

Cty TNHH MTV Thành Tâm, phường Trung Kiên. - phường Trung Nhứt - quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 11:00:00

Một phần tổ 8, tổ 9 KV Bình Nhựt, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy -TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 09:00:00

08/07/2024 11:00:00

Khách hàng LSL Lương Thanh Tuyền, ấp Tân Lập_xã Thạnh Lộc_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 11:30:00

08/07/2024 13:30:00

Khách hàng LSL Lương Văn Nhứt, ấp Tân Lập_xã Thạnh Lộc_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 16:00:00

KV mất điện: Một phần ấp G1, F1_xã Thạnh An – huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/07/2024 07:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Hưng; Thới Hưng - Xã Giai Xuân; ấp Tân Nhơn - xã Tân Thới- huyện Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 16:00:00

Ấp Trường Phú B1; Trường Thọ B; Trường Phú; Trường Phú A - xã Trường Long - huyện Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 08:30:00

08/07/2024 16:30:00

Một phần Xã Đông Hiệp - Huyện Cờ Đỏ- TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 08:30:00

09/07/2024 11:00:00

Một phần Xã Trung Thạnh- Huyện Cờ Đỏ- TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 08:30:00

10/07/2024 11:00:00

Một phần Xã Thới Hưng- Huyện Cờ Đỏ- TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 08:30:00

11/07/2024 11:30:00

Một phần Xã Thới Hưng- Huyện Cờ Đỏ- TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 09:30:00

12/07/2024 16:30:00

Một phần Xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ- TP Cần Thơ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục