Tiếp Thị Gia Đình

Chủ nhật, 07/07/2024, 21:30 (GMT+7)

Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 8 - 14/7/2024): Danh sách cúp điện xếp hàng dài, nhiều nơi cả ngày không có điện để dùng

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thông báo lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 8 - 14/7/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Bến Tre

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc tỉnh Bến Tre tuần này (từ 8 - 14/7/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện Bến Tre có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_15
Lịch cúp điện Bến Tre được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 8 - 14/7/2024)

Lịch cúp điện Thành phố Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 07:00:00

08/07/2024 13:00:00

Ấp Phú Hào, Phú Chánh xã Phú Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/07/2024 07:00:00

08/07/2024 13:00:00

Cơ sở xay xát Đỗ Văn Nhơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 13:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Phú Chánh - xã Phú Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 07:00:00

09/07/2024 13:00:00

Ấp Phú Hào, Phú Tự xã Phú Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 07:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp 2 xã Phú Nhuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 09:00:00

09/07/2024 13:00:00

Trạm chuyên dùng KH Phan Quang Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:00:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Phú Chánh - xã Phú Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 07:00:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp 4 xã Nhơn Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 13:00:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Phú Hào - xã Phú Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 13:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Phú Thành xã Phú Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 07:00:00

11/07/2024 13:00:00

Ấp Phú Chiến xã Phú Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 07:00:00

11/07/2024 13:00:00

Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa xã Nhơn Thạnh, ấp 1 xã Phú Nhuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:00:00

12/07/2024 13:00:00

Khu phố 2 phường 8

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 13:00:00

12/07/2024 17:00:00

Khu phố 1 phường Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 07:00:00

13/07/2024 17:00:00

Đường Tán Kế, Ngô Quyền, Thủ Khoa Huân phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 09:00:00

13/07/2024 11:00:00

Khu phố 6 phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 09:00:00

13/07/2024 11:00:00

Cty CP In Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 10:00:00

13/07/2024 12:00:00

Cty TNHH Thực Phẩm Hương Viên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 10:00:00

13/07/2024 12:00:00

Ấp Bình Công xã Bình Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 13:00:00

13/07/2024 17:00:00

Cơ sở chỉ sơ dừa Lê Huỳnh Anh Tuấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 14:30:00

13/07/2024 17:00:00

Cty CP đầu tư Phú Hưng Viên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 14:00:00

14/07/2024 17:00:00

BV Đa Khoa Minh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 08:00:00

14/07/2024 14:00:00

Cty CP XNK Bến Tre xã Phú Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp An Thuận xã An Phú Trung huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Bình xã Tân Thủy huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp An Hòa- An Qui xã An Ngãi Tây - huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp An Hội thị trấn Ba Tri - huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Bờ Bàu xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp 1 xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp 3 xã An Bình Tây huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Thạnh Hải xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Giồng Trôm xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp An Phú xã An Hòa Tây, KP An Thuận thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Khách hàng Công Ty TNHH Thủy Sản Phương Nam Bến Tre xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp An Bình xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Phú Khương xã Phú Lễ huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp 3 xã An Bình Tây huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Khách hàng Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn xã An Phú Trung huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Khách hàng Cơ Sở Hòa Phát xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Khách hàng Nuôi tôm Lâm Minh Thiện xã Vĩnh An huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Khách hàng Huỳnh Văn Hiệp xã Tân Thủy huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Khách hàng Cơ sở Sản xuất Nước Đá Quang Thanh xã Tân Thủy huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp 5 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp 1 Xã Bảo Thuận - huyện Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Tân Xuận - huyện Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp 5-9 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Khách hàng Công ty Cổ Phần Sản Xuất & Thương Mại N.I.D xã Phước Ngãi huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Khách hàng CTy TNHH Thủy Sản Phương Nam Bến Tre Thị Trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Khách hàng CN Cty CP Thủy Đặc Sản - XN Thủy Sản Ba Tri Thị Trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Khách hàng Ban Quản lý Cảng cá, Sản xuất, chế biến cá tươi - khô Hải Thành Thị Trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Phú Lộc Hạ xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 13:00:00

10/07/2024 16:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 12:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Phú Tây xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Hậu 1 – Tân Hậu 2 – Tân Lễ 1 – Tân Lễ 2 – Tân Ngãi xã Tân Trung, Phú Đông xã An Định

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 07:00:00

14/07/2024 18:00:00

Khu phố 7 thị trấn Mỏ Cày; ấp Thị xã Hương Mỹ, Phú Quới xã Tân Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Lộc Hòa – Lộc Sơn xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Long Hòa 1 xã Long Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Long Phú xã Long Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Long Hòa 1 – Long Phú xã Long Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Long Thạnh xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Long Nhơn xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Long An xã Long Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Vinh Tân xã Vang Quới Đông, Vinh Thái xã Vang Quới Tây

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Long Thạnh xã Long Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Cây Trôm xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Lộc Thới xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận, Phú Mỹ xã Phú Vang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Khu phố 3 thị trấn Bình Đại; ấp 1 – 2 xã Bình Thắng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Cả Đuối xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Thới Lợi 1 – Thới An xã Thới Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Bình Trung xã Định Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Rạch Gừa xã Phú Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Thừa Trung xã Thừa Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Bình Hòa thị trấn Bình Đại

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Long – Tân Bình – Tân An – Phước Thạnh – Phước Lợi xã Thạnh Phước, Bình Huề 2 - Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Bình Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 07:30:00

14/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Định – Bến Cát xã Định Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Phủ xã Tân Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 07:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Quí An - Quí An Hòa xã Hòa Lợi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 07:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Giao Hòa, xã Giao Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 11:00:00

09/07/2024 13:00:00

Ấp Giao Tân, Xã Giao Thạnh-huyện Thạnh Phú.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 13:00:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp An Định, xã An Nhơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Giao Hòa A, xã Giao Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Vĩnh, xã Đại Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Giao Tân, xã Giao Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Bình Khánh – Phú Long Phụng A – Phú Long Phụng B xã Phú Khánh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 07:30:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp An Ngãi B - An Thạnh xã An Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 09:00:00

Ấp Long Hòa – Long Thạnh xã Giao Long, ấp 4 xã Tân Thạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 09:00:00

09/07/2024 12:00:00

Ấp Long Hòa – Long Thạnh xã Giao Long, ấp 4 xã Tân Thạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 13:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Long Hòa – Long Thạnh xã Giao Long, ấp 4 xã Tân Thạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 09:00:00

Ấp Tiên Tây Vàm thị trấn Tiên Thủy; ấp 4 xã An Khánh, Phú Luông xã Tân Phú, Phú Mỹ xã Phú Túc, Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 08:30:00

10/07/2024 11:30:00

Ấp Tiên Tây Vàm thị trấn Tiên Thủy; ấp 4 xã An Khánh, Phú Luông xã Tân Phú, Phú Mỹ xã Phú Túc, Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/07/2024 13:00:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Tiên Tây Vàm thị trấn Tiên Thủy; ấp 4 xã An Khánh, Phú Luông xã Tân Phú, Phú Mỹ xã Phú Túc, Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 12:00:00

Ấp Hòa Long – Hòa Thanh – Hòa Hưng – Hòa An xã Giao Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/07/2024 08:30:00

11/07/2024 11:00:00

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Thanh Bình xã Tường Đa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Quới Hòa Tây xã Quới Sơn, Tân Phong Ngoại xã Tân Thạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/07/2024 08:00:00

14/07/2024 11:00:00

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/07/2024 13:00:00

14/07/2024 16:00:00

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Bình Thuận xã Tân Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp 1 xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Phong Hòa xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp 4 xã Thuận Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp 5 - 6 xã Tân Lợi Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/07/2024 07:30:00

08/07/2024 17:00:00

Khu Phố 2 Thị Trấn Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 07:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp 2 xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 07:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp 5B Thị trấn Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Giồng Sậy xã Phong Nẫm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 07:30:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp 5B Thị Trấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Bình An xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Phước xã Tân Thanh, ấp Bình Phú xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Bình Thuận - Tân Phước xã Tân Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Phước xã Tân Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp 1 xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp 9 xã Tân Lợi Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp 7 xã Thuận Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 07:30:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp 5B Thị trấn Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 07:30:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp 3 xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp 6 xã Thạnh Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp 1 - 2 xã Lương Quới, ấp 5 xã Lương Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Xã Tân Lợi Thạnh, ấp 1A - 2A - 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Bình Đông - Bình Phú - Bình An xã Bình Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Phước - Tân Bình xã Tân Thanh, ấp 1 xã Hưng Nhượng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 08:00:00

08/07/2024 12:00:00

Ấp Vĩnh Hiệp - Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Bình An xã Hòa Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/07/2024 08:00:00

10/07/2024 17:00:00

Ấp Sơn Châu - Phụng Châu xã Sơn Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/07/2024 08:00:00

11/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Thới xã Sơn Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Long Vinh xã Long Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/07/2024 08:00:00

12/07/2024 17:00:00

Ấp Long Hòa - Long Quới xã Long Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Lân Nam - Lân Tây xã Phú sơn, Vĩnh Bắc - Đông Nam - Bình Tây - Tây Lộc - Vĩnh Hưng 1 xã Vĩnh Thành, An Thạnh - An Hòa - Tân An - Hòa An xã Long Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 17:00:00

Ấp Lân Nam xã Phú sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/07/2024 08:00:00

08/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Thiện xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/07/2024 08:00:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/07/2024 14:30:00

09/07/2024 17:00:00

Ấp Thanh Sơn 3 xã Thanh Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/07/2024 08:00:00

13/07/2024 18:00:00

Ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục