Tiếp Thị Gia Đình

Thứ sáu, 21/07/2023, 18:00 (GMT+7)

Khoa học xã hội là môn gì? Ra làm ngành gì?

Khoa học xã hội là môn gì? Đây là một khái niệm không phải là mới mẻ nhưng chắc hẳn vẫn rất nhiều người còn thắc mắc. Đối với các bạn học sinh chuẩn bị bước vào trường cấp 3, việc hiểu rõ để lựa chọn cho mình một chuyên môn để theo đuổi và làm căn cứ để thi vào đại học, cao đẳng là một việc rất quan trọng.

Trong bài viết dưới đây, Tiếp thị & Gia đình sẽ giúp bạn giải đáp một số thông tin liên quan đến chủ đề Khoa học xã hội là môn gì? Ra làm ngành gì?

Khoa học xã hội là gì?

Khoa học xã hội có tên gọi tiếng anh là Social Science. Đây là một trong những nhánh của khoa học với mục đích nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề trong xã hội: mối quan hệ trong xã hội và hành vi con người trong các khía cạnh lĩnh vực xã hội, văn hóa. 

Khoa học xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực nhỏ như: Tâm lý học, xã hội học, khoa học chính trị, khoa học kinh doanh và quản trị, kinh tế, ngôn ngữ học, khảo cổ học, nhân học, khoa học truyền thông, địa lý, kinh tế xã hội, giáo dục - phát triển nguồn nhân lực, lịch sử, luật học…

khoa-hoc-xa-hoi-la-mon-gi
Khoa học xã hội là gì?

Khoa học xã hội là môn gì? Tổ hợp môn khoa học xã hội.

Khoa học xã hội là môn gì? Khoa học Xã hội trong chương trình học Trung học gồm 9 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Khoa học xã hội. Bên cạnh đó, để tạo ra sự đa dạng và có nhiều lựa chọn hơn cho cá bạn học sinh, tổ hợp môn Khoa học xã hội còn bao gồm thêm ngoại ngữ như  tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp. 

Tổ hợp môn Khoa học xã hội bao gồm khối C và khối D, cụ thể: 

Tổ hợp môn Khối C:

 • C01 (Văn – Toán – Hóa)

 • C03 (Văn – Toán – Sử)

 • C04 (Văn – Toán – Địa)

 • C05 (Văn – Lý – Hóa)

 • C06 (Văn – Lý – Sinh)

 • C07 (Văn – Lý – Sử)

 • C08 (Văn – Hóa – Sinh)

 • C09 (Văn – Lý – Địa)

 • C10 (Văn – Hóa – Sử)

 • C12 (Văn – Sinh – Sử)

 • C13 (Văn – Sinh – Địa)

 • C14 (Văn – Toán – GDCD)

 • C15 (Văn – Toán – KHXH)

 • C16 (Văn – Lý – GDCD)

 • C17 (Văn – Hóa – GDCD)

 • C19 (Văn – Sử – GDCD)

 • C20 (Văn – Địa – GDCD)

Tổ hợp môn Khối D:

 • D01 (Văn  – Toán  –Tiếng Anh)

 • D02 (Văn – Toán – Tiếng Nga)

 • D03 (Văn  –Toán – Tiếng Pháp) 

 • D04 (Văn  – Toán – Tiếng Trung) 

 • D05 (Văn  – Toán – Tiếng Đức) 

 • D06 (Văn  – Toán – Tiếng Nhật)

 • D07 (Toán – Hóa học – Tiếng Anh) 

 • D08 (Toán – Sinh học – Tiếng Anh)

 • D09 (Toán – Lịch sử – Tiếng Anh)

 • D10 (Toán – Địa lý – Tiếng Anh) 

 • D11 (Văn – Vật lí – Tiếng Anh)

 • D12 (Văn – Hóa học – Tiếng Anh) 

 • D13 (Văn – Sinh học – Tiếng Anh)

 • D14 (Văn – Lịch sử – Tiếng Anh) 

 • D15 (Văn – Địa lý – Tiếng Anh)

 • D16 (Toán – Địa lý – Tiếng Đức)

 • D17 (Toán – Địa lý – Tiếng Nga)

 • D18 (Toán – Địa lý – Tiếng Nhật) 

 • D19 (Toán – Địa lý – Tiếng Pháp)

 • D20 (Toán – Địa lý – Tiếng Trung)

 • D21 (Toán – Hóa học – Tiếng Đức) 

 • D22 (Toán – Hóa học – Tiếng Nga)

 • D23 (Toán – Hóa học – Tiếng Nhật)

 • D24 (Toán – Hóa học – Tiếng Pháp)

 • D25 (Toán – Hóa học – Tiếng Trung)

 • D26 (Toán – Vật lí – Tiếng Đức) 

 • D27 (Toán – Vật lí – Tiếng Nga)

 • D28 (Toán  – Vật lí – Tiếng Nhật)

 • D29 (Toán – Vật lí – Tiếng Pháp)

 • D30 (Toán – Vật lí – Tiếng Trung)

 • D31 (Toán – Sinh học – Tiếng Đức) 

 • D32 (Toán – Sinh học – Tiếng Nga) 

 • D33 (Toán – Sinh học – Tiếng Nhật) 

 • D34 (Toán – Sinh học – Tiếng Pháp) 

 • D35 (Toán – Sinh học – Tiếng Trung) 

 • D41 (Văn – Địa lý – Tiếng Đức) 

 • D42 (Văn – Địa lý – Tiếng Nga) 

 • D43 (Văn – Địa lý – Tiếng Nhật)

 • D44 (Văn – Địa lý – Tiếng Pháp) 

 • D45 (Văn – Địa lý – Tiếng Trung) 

 • D52 (Văn – Vật lí – Tiếng Nga) 

 • D54 (Văn – Vật lí – Tiếng Pháp) 

 • D55 (Văn – Vật lí – Tiếng Trung) 

 • D61 (Văn – Lịch sử – Tiếng Đức) 

 • D62 (Văn – Lịch sử – Tiếng Nga) 

 • D63 (Văn – Lịch sử – Tiếng Nhật)

 • D64 (Văn – Lịch sử – Tiếng Pháp)

 • D65 (Văn – Lịch sử – Tiếng Trung)

 • D66 (Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Anh) 

 • D68 (Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Nga) 

 • D69 (Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Nhật)

 • D70 (Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Pháp)

 • D72 (Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Anh)

 • D73 (Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Đức)

 • D74 (Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nga)

 • D75 (Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nhật)

 • D76 (Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Pháp)

 • D77 (Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Trung)

 • D78 (Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Anh)

 • D79 (Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Đức)

 • D80 (Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Nga)

 • D81 (Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Nhật)

 • D82 (Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Pháp)

 • D83 (Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Trung)

 • D84 (Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Anh)

 • D85 (Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Đức)

 • D86 (Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Nga)

 • D87 Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Pháp)

 • D88 (Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Nhật) 

 • D90 (Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Anh) 

 • D91 (Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Pháp)

 • D92 (Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Đức)

 • D93 (Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nga)

 • D94 (Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nhật) 

 • D95 (Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Trung) 

 • D96 (Toán – Khoa học xã hội – Anh)

 • D97 (Toán – Khoa học xã hội – Tiếng Pháp)

 • D98 (Toán – Khoa học xã hội – Tiếng Đức)

 • D99 (Toán – Khoa học xã hội – Tiếng Nga) 

khoa-hoc-xa-hoi-hoc-la-mon-gi-gom-nhung-mon-nao
Khoa học xã hội là môn gì? Tổ hợp môn khoa học xã hội.

Học khối xã hội ra làm ngành gì?

Sau khi trả lời xong câu hỏi “Khoa học xã hội là môn gì?”, có lẽ bạn đã đoán được sơ qua đáp án cho câu hỏi “Học khối xã hội ra làm ngành gì?”. Học khối xã hội sẽ có cơ hội tìm kiếm việc làm khá đa dạng, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đời sống con người và xã hội. Khối xã hội được chia thành một số nhóm ngành chính sau:

Nhóm ngành Truyền thông, Báo chí

Các phương tiện truyền thông, công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ nên ngành Truyền thông - Báo chí dần trở nên thu hút và nhận được sự quan tâm nhiều từ các bạn sinh viên có năng khiếu về viết lách, giao tiếp. Nhóm ngành này gồm một số nghề như: báo chí, xuất bản, quản lý thông tin, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kinh doanh xuất bản phẩm, triết học, nhân học, lịch sử, địa lý học, xã hội học…

Nhóm ngành Luật và Kinh tế

Nhóm ngành Luật và Kinh tế đòi hỏi phải có lượng kiến thức sâu rộng, yêu cầu chuyên môn và trình độ cao. Sau đây là một số nghề thuộc nhóm ngành: luật học, luật kinh tế, luật dân sự, quan hệ quốc tế, dịch vụ pháp lý, kinh tế…

Nhóm ngành quản lý

Quản lý là nhóm ngành được nhiều trường đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong tương lai với một số ngành nghề: Quản lý giáo dục, giáo dục chính trị, giáo dục Quốc phòng – An ninh, xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, quản lý nhà nước, công tác xã hội, công tác thanh thiếu niên, quan hệ công chúng, thư ký văn phòng, quản trị nhân lực, quản trị văn phòng, thư ký văn phòng…

Nhóm ngành Văn hóa – Du lịch

Đây là nhóm ngành có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai với cơ hội việc làm rộng mở. Sinh viên sẽ được học kết hợp giữa văn hóa, lịch sử và du lịch với một số nhóm ngành như nghiên cứu văn hóa, truyền thông văn hóa, văn hóa truyền thống … 

Nhóm ngành sư phạm

Nhóm ngành sư phạm là một trong những đáp án cho câu hỏi “Khoa học xã hội ra làm ngành gì”. Bạn có thể lựa chọn chuyên ngành sư phạm Văn, Sử hoặc Địa lý với các cấp học như mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông….

khoa-hoc-xa-hoi-hoc-la-mon-gi-hoc-xa-hoi-lam-su-pham
Nhóm ngành sư phạm

Những kỹ năng cần có khi học khối xã hội

Bạn đã có những đáp án cho mình về những câu hỏi liên quan đến chủ đề Khoa học xã hội như “Khoa học xã hội là môn gì? Khoa học xã hội gồm những tổ hợp môn nào và sẽ làm những ngành nghề gì?”. Tuy nhiên làm thế nào để học tốt khi lựa chọn khối xã hội, bạn cần rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng.

Khoa học xã hội không đơn thuần chỉ là lý thuyết nghiên cứu xã hội mà cần phải rèn luyện nhiều kỹ năng thực hành thật thành thạo và chuyên nghiệp để phục vụ cho công việc sau này. Ngoài ra, mỗi ngành nghề sẽ yêu cầu những kỹ năng nhất định, ví dụ: 

 • Nhà xã hội học: tư duy phân tích, nắm bắt vấn đề, khả năng giao tiếp tốt…

 • Ngành truyền thông: nền tảng kiến thức xã hội vững chắc, kỹ năng viết lách, giao tiếp tốt, kỹ năng phỏng vấn và biên tập…

 • Ngành luật và văn hóa: am hiểu tâm lý con người, tư duy nhạy bén, khả năng giao tiếp tốt, am hiểu tâm lý con người và xã hội để có thể thuyết phục tốt… 

khoa-hoc-xa-hoi-hoc-la-mon-gi-ky-nang-can-co
Những kỹ năng cần có khi học khối xã hội

Trên đây là những thông tin tổng hợp về chủ đề Khoa học xã hội: Khoa học xã hội là môn gì? Ra làm ngành gì?. Hy vọng rằng, với những thông tin có được, bạn sẽ đưa ra được cho mình những lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn cho tương lai, phù hợp với năng lực, sở thích và tính cách của bản thân. Để cập nhật thông tin về các ngành nghề trên thị trường lao động và đưa ra lựa chọn phù hợp cho bản thân, bạn đừng quên theo dõi chuyên mục chọn nghề chọn trường của Tiếp thị và Gia đình nhé!

Cùng chuyên mục