Thứ sáu, 10/05/2024, 09:19 (GMT+7)

Điện mặt trời mái nhà sử dụng không hết được bán thế nào?

Thường trực Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương làm rõ quy định tích điện mặt trời mái nhà để tự sản, tự tiêu cũng như nguyên tắc và giá bán nguồn điện này trong trường hợp sử dụng không hết.

Nguồn tin từ Kinh tế Môi trường cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 205/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình xây dựng, trình ban hành và nội dung chính của Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA); cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG.

Cụ thể, đối với Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, Thường trực Chính phủ yêu cầu trong quá trình xây dựng nghị định cần nghiên cứu các quy định về cơ chế giá, phí truyền tải và các chi phí phát sinh khác; đánh giá tác động đến các chủ thể, nhất là EVN. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 15/5/2024.

Gần 1.800 trụ sở công ở TP Hồ Chí Minh sẽ lắp điện mặt trời
Thường trực Chính phủ đề nghị làm rõ quy định mua bán điện mặt trời mái nhà. (Ảnh: Nam Dương)

Về cơ chế, Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương bổ sung, làm rõ các nội dung chính sách, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu khuyến khích một cách thực chất, khả thi trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đồng thời, rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo việc đề xuất chính sách không được sơ hở dẫn đến việc lợi dụng chính sách.

Cụ thể, đối với Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, Thường trực Chính phủ đề nghị làm rõ nội hàm "tự sản, tự tiêu"; quy định rõ trách nhiệm của các Bộ (Xây dựng, Công an, Công Thương…) trong việc quy định các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, xây dựng, điều kiện kỹ thuật… để có thể thực hiện ngay khi Nghị định được ban hành, không phải chờ Thông tư hướng dẫn.

Đồng thời, Bộ Công Thương cần nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra các chính sách nhằm khuyến khích đầu tư cho loại hình sản xuất nguồn điện này; quy định việc tích điện cụ thể để nguồn tự sản, tự tiêu và trong trường hợp sử dụng không hết được bán theo quy tắc, giá thế nào. Thường trực Chính phủ cũng nhấn mạnh việc khuyến khích bán nhưng có điều kiện kèm theo. 

Đối với Nghị định quy định cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG, Thường trực Chính phủ chỉ đạo cần xác định rõ vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong đầu tư xây dựng và cung cấp hạ tầng dùng chung cho sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ, phân phối khí và tác động của các chính sách nhất là với giá và sản lượng…

Trong tháng 5 này, hai Dự thảo Nghị định này sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ theo yêu cầu. Sau khi hoàn thiện, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ. 

Trước đó, để xây dựng các Nghị định này, từ năm 2022 đến nay, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, tiến độ triển khai xây dựng, trình ban hành các văn bản này còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu của người dân doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục