Thứ sáu, 10/11/2023, 08:58 (GMT+7)

Đề xuất tăng lương cho lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, cao nhất hơn 120 triệu đồng/tháng

Tiền lương của cấp quản lý được duy trì từ 2013 đến nay trong khi người lao động được tăng lương hằng năm, cho nên có trường hợp tiền lương của quản lý thấp hơn tiền lương của trưởng hoặc phó phòng cùng cơ quan.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tại tờ trình, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, qua gần 7 năm thực hiện Nghị định số 51/2016/NĐ-CP và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP, cơ chế tiền lương đã bảo đảm quyền quyết định tiền lương cho người lao động theo năng suất, lợi nhuận. Lương của người lao động tăng 8 - 10%/năm.

Năm 2022, lương bình quân của người lao động khối doanh nghiệp nhà nước đạt 10 - 12 triệu đồng/người/tháng, lương lãnh đạo doanh nghiệp bình quân 40 triệu đồng/người/tháng. Nếu xét riêng khối tập đoàn, tổng công ty nhà nước, lương bình quân người lãnh đạo đạt 17 - 18 triệu đồng/người/tháng, lãnh đạo đạt 60 - 70 triệu đồng/tháng.

Tuy vậy, theo Bộ LĐ-TB&XH, cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng đang phát sinh bất cập. Chẳng hạn, Chính phủ quy định bảng lương của doanh nghiệp có hệ số cao nhất như chủ tịch tập đoàn là 9,1 nếu nhân với lương cơ sở từ 1-7 là 1,8 triệu đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp tự xây dựng bảng lương trả cho người lao động. Điều này dẫn đến sự mất cân đối trong hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. Người quản lý doanh nghiệp bị thiệt thòi so với người lao động.

Để khắc phục bất cập trên, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi Nghị định 51 và 52/2016/NĐ-CP về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong dự thảo này là về hệ số lương tăng thêm với lãnh đạo doanh nghiệp. Cụ thể, với hệ số từ 1 lần lương cơ bản trở xuống, điều kiện về lợi nhuận vẫn giữ như hiện hành; nhưng bổ sung 3 hệ số cao hơn gồm 1,5; 2 và 2,5 lần lương cơ bản nếu quy mô lợi nhuận lớn hơn (tương tự áp dụng với doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối).

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước hiện nay, với thay đổi trên, tiền lương của người quản lý đa số doanh nghiệp vẫn cơ bản không quá 1 lần lương cơ bản, tương đương mức bình quân 40 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương bổ sung vượt 1 lần lương cơ bản (hệ số 1,5; 2 và 2,5 lần lương cơ bản) chủ yếu áp dụng đối với một số tập đoàn, tổng công ty có quy mô lợi nhuận lớn. Nếu hệ số lương mới được thông qua, lương của lãnh đạo tập đoàn lợi nhuận lớn có thể được 126 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận nhưng giảm so với năm liền trước, lương lãnh đạo doanh nghiệp vẫn được tăng, nhưng theo tỷ lệ cụ thể đạt được, thay vì không được tăng như hiện hành.

Đối với công ty không có lợi nhuận, lỗ thì tiền lương của người quản lý trong khoảng 50% đến dưới 100% mức lương cơ bản. Các mức lương này tương đương với mức lương chế độ tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP (dự kiến bỏ bảng lương chế độ khi Nghị định này được ban hành).

Từ khóa:
Cùng chuyên mục