Thứ sáu, 05/01/2024, 01:25 (GMT+7)

Bổ sung quy định mới về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 02 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN.

Quyết định 02 có hiệu lực kể từ ngày 2/1, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thành phần tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng và bổ sung trách nhiệm của một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN.

Thống đốc NHNN ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ ký Quyết định thành lập Tổ giám sát của NHNN để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu.

Trách nhiệm của Chi cục Quản trị tại TP.HCM và Chi cục Phát hành Kho quỹ, gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của NHNN cho Vụ Kiểm toán nội bộ.

vang-18314269
Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới về quản lý vàng miếng (Ảnh minh hoạ).

Đồng thời, các đơn vị này thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước.

Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm làm đầu mối xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của NHNN. Ban hành Quyết định thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của NHNN.

Cùng với đó, đơn vị được phân công xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra công tác giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC của tổ giám sát hoạt động gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, ngày 28.12.2023, NHNN đã có Công văn số 10064 về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán.

Cùng chuyên mục