Thứ ba, 19/09/2023, 14:32 (GMT+7)

Vĩnh Phúc cấm trường học tự ý đặt ra các khoản thu ngoài quy định

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nghiêm cấm các cơ sở trường học tự ý đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh và chưa được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt.

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành văn bản số 1517/SGDĐT-KHTC hướng dẫn về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, thu hộ, các khoản thu của các tổ chức hội, đoàn thể trong nhà trường năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục công lập. Văn bản hướng dẫn các khoản thu trong trường học được áp dụng từ năm học 2023-2024, thay thế cho các văn bản hướng dẫn trước đây.

Theo văn bản hướng dẫn, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính trong nhà trường, đặc biệt là các khoản thu đầu năm học.

khoan thu Tiepthigiadinh H1
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cấm các cơ sở trường học tự ý đặt ra các khoản thu ngoài quy định

Văn bản hướng dẫn nêu rõ, nghiêm cấm các cơ sở trường học tự ý đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh và chưa được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt. Tất cả các khoản thu phải thông qua kế toán để hạch toán và phản ánh vào hệ thống sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hằng năm. Tuyệt đối không được dùng khoản thu của nội dung này để điều chuyển cho nội dung khoản thu khác hoặc chi cho mục đích khác.

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đúng quy định. Các nhà trường được phép tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh và các tổ chức tự nguyện ủng hộ, đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện không ép buộc, không cào bằng. Đồng thời, công khai minh bạch thu chi với phụ huynh học sinh và các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ. Không được lợi dụng danh nghĩa Hội cha mẹ học sinh thu tiền xã hội hóa giáo dục.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thu, chi không đúng quy định.

Văn bản hướng dẫn chi tiết đối với việc quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định. Mức thu học phí năm học 2023 - 2024 thực hiện theo Nghị quyết số 13 năm 2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2023-2024. Từ năm học 2023-2024, các đơn vị thực hiện 100% thu học phí, thu dịch vụ, phục vụ và các khoản thu khác không dùng tiền mặt.

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu cơ sở giáo dục lựa chọn ngân hàng, công ty cung cấp phần mềm cam kết miễn các loại phí: Phí khởi tạo, phí đào tạo, phí dịch vụ thanh toán của phụ huynh học sinh; hỗ trợ lâu dài (100%) phí duy trì phần mềm hằng năm. Nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí và các dịch vụ phục vụ nhà trường.

Về dạy thêm, học thêm tiếp tục thực hiện theo Thông tư, quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về dạy thêm, học thêm. Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc khuyến khích các cơ sở giáo dục nên có chủ trương miễn hoặc giảm tiền học thêm cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số có khó khăn về kinh tế.

Các khoản thu hộ là Bảo hiểm y tế học sinh, đây là khoản thu bắt buộc do cơ sở giáo dục tổ chức thu, thực hiện theo Nghị định số 146 của Chính phủ. Cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, vận động học sinh tự nguyện tham gia bảo hiểm thân thể học sinh.

Văn bản hướng dẫn cũng nêu rõ, không sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh để chi cho các khoản không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh bao gồm: chi tiền Bảo vệ; trông coi phương tiện tham gia giao thông; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Cùng chuyên mục