Truyện kể: Sự tích con đom đóm

Có lỗi nhưng biết khắc phục lỗi lầm của mình mới là điều tốt. Nếu bé chưa biết nhận lỗi và sửa sai, mẹ hãy thủ thỉ cho bé nghe câu chuyện về thần mây, thần gió này nhé!

Truyện kể: Sự tích con đom đóm

Đừng bỏ qua