Truyện kể: Mẹ là món quà vô giá

Vì vô tư, trẻ con dễ nảy sinh tính đua đòi cho bằng bạn bè khiến cha mẹ buồn lòng và lo nghĩ. Bạn có thể nhắc nhở bé bằng câu chuyện cảm động sau của Hoa Mai

Truyện kể: Mẹ là món quà vô giá

Đừng bỏ qua