Thu nhập dưới 9 triệu đồng có vay được gói 30.000 tỷ?

Nhiều người thu nhập thấp chưa tiếp cận được gói tín dụng 30.000 tỷ vì còn nhiều quy định “đá” nhau

Ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa 

Gói tín dụng 30.000 tỷ của chính phủ nhằm hỗ trợ cho người thu nhập thấp được vay mua nhà với lãi suất 5% một năm và thời hạn vay tối đa 15 năm. Tuy nhiên, người dân cứ hy vọng rồi thất vọng vì những quy định còn “đá” nhau.

Cụ thể, đối tượng người thu nhập thấp do Bộ Xây dựng đề xuất là người có thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng. Tuy thế, khi đạt điều kiện này thì các ngân hàng không giải ngân vì khả năng trả nợ của người vay thấp. Nếu người dân đủ điều kiện giải ngân của ngân hàng tức là có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng thì lại bị loại ra khỏi đối tượng được tiếp cận gói 30.000 tỷ. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn khiến việc giải ngân gói tín dụng này ách tắc, người dân vẫn chưa được lợi.

Tại TP. HCM mới chỉ có ba ngân hàng là BIDV, Vietcombank và VietinBank cho vay gói 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có BIDV và Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng đồng ý cho vay đối với những người có thu nhập dưới 9 triệu đồng kèm theo cam kết người thân hỗ trợ các khoản sinh hoạt phí, thu nhập của người vay được dùng hoàn toàn để trả nợ. Nhiều ngân hàng cổ phần đến nay vẫn còn chưa triển khai theo chương trình, trong khi đó gói tín dụng 30.000 tỷ đồng phải giải ngân hết trong năm nay.

Tổng hợp 

Đừng bỏ qua