Thứ sáu, 10/05/2024, 05:49 (GMT+7)

Loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin chứng khoán bị phạt nặng

Công bố thông tin không đúng thời hạn, không gửi nội dung công bố thông tin theo quy định…, cty Thiết bị Điện, Tập đoàn Hạ tầng giáo dục, Năng lượng Bắc Phương, bị xử phạt 295 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 295 triệu đồng, theo Cổng thông tin điện tử UBCKNN.

Theo đó, Công ty CP Thiết bị Điện (địa chỉ trụ sở chính tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị phạt 125 triệu đồng do đã có hành vi thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu TBD số 655/CV-TBĐ ngày 5/9/2023 của Công ty CP Thiết bị điện, công ty mua 6.879.996 cổ phiếu TBD dẫn đến khối lượng nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch cùng người có liên quan tăng từ 8.088.137 cổ phiếu lên 14.968.133 cổ phiếu TBD, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cùng người có liên quan sau giao dịch tăng từ 24,95% lên 46,17% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (mã chứng khoán: TBD) nhưng không thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đáng chú ý, ngày kết thúc đợt chào mua là ngày 31/8/2023 nhưng đến ngày 12/9/2023, HNX mới nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu TBD của Công ty CP Thiết bị Điện).

ck

Tương tự, với hành vi không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (địa chỉ trụ sở chính tại số 12 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị xử phạt 92,5 triệu đồng.

Theo UBCKNN, Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; BCTC bán niên 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Tiếp đến, Công ty CP Năng lượng Bắc Phương (địa chỉ trụ sở chính Ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị xử phạt 77,5 triệu đồng. Lý do là doanh nghiệp không gửi báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021 cho HNX theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu NLBPH2034001 (Năng lượng Bắc Phương công bố thông tin không đúng thời hạn 4 lần tương ứng với 4 đợt mua lại trái phiếu trước hạn), báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán bị xử phạt thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Chứng khoán 2019, tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải công bố thông tin định kỳ các nội dung cụ thể như sau: Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận; Báo cáo thường niên; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với tổ chức phát hành là công ty cổ phần; Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán; Thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 96/2020/TT-BTC quy định, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin các nội dung sau:

- Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (đối với tổ chức phát hành là công ty cổ phần) kể từ khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Thông tư này;

- Đối với trường hợp huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức phát hành phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán, báo cáo tiến độ sử dụng vốn kể từ khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu hoặc giải ngân hết số tiền đã huy động tùy theo thời điểm nào đến trước, cụ thể như sau:

+ Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận hoặc công bố đồng thời báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán xác nhận cùng báo cáo tài chính năm được kiểm toán và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Hội đồng thành viên thường niên;

+ Định kỳ 6 tháng, tổ chức phát hành phải công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo;

- Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng phải công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch;

- Công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này và phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân, giải pháp khắc phục (nếu có);

Trong khi đó, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó tại Điều 42 quy định về xử phạt vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 4 Điều 123, khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán; công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 4 Điều 123, khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán; công bố thông tin cá nhân của chủ thể khi chưa được chủ thể đồng ý.

Ngoài ra, phạt tiền từ 70 – 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công ty con quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 4 Điều 123, khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán; không xác nhận hoặc đính chính thông tin hoặc xác nhận, đính chính thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật khi có thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán hoặc khi nhận được yêu cầu xác nhận, đính chính thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 4 Điều 123, khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán…

Cùng chuyên mục