Tiếp Thị Gia Đình

Thứ tư, 03/07/2024, 08:17 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 4/7/2024: Ngừng cấp điện tại nhiều khu vực

Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, ngày 4/7/2024, một số khu vực ở thành phố Tân An, huyện Đức Hòa, Cần Giuộc,... (tỉnh Long An) bị mất điện.

Lịch cúp điện Long An

Tổng công ty Điện lực miền Nam thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 4/7/2024. Theo đó, một số khu vực ở thành phố Tân An, huyện Đức Hòa, Cần Giuộc,... sẽ bị cúp điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này chủ yếu là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 4/7/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 1
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 4/7/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 4/7/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

08:00:00

04/07/2024

17:00:00

Một phần đường Huỳnh Châu Sổ thuộc phường 6, xã Lợi Bình Nhơn – Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/07/2024

8:00:00

04/07/2024

17:00:00

Một phần ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

08:00:00

04/07/2024

16:00:00

Cơ sở Gia Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

08:00:00

04/07/2024

14:00:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

09:00:00

04/07/2024

09:40:00

Công ty Anh Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

10:00:00

04/07/2024

10:40:00

Công ty Hà Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

11:00:00

04/07/2024

11:40:00

DNTN Tới Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

13:00:00

04/07/2024

13:40:00

Công ty Hà Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

14:00:00

04/07/2024

14:40:00

Công ty Tấn Vũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

14:00:00

04/07/2024

14:40:00

Công ty Taico 218

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

14:30:00

04/07/2024

16:30:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

15:00:00

04/07/2024

15:40:00

Công ty TNHH phân bón Vina Syntax

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

07:30:00

04/07/2024

11:30:00

Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/07/2024

13:00:00

04/07/2024

16:30:00

Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mộc Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

07:30:00

04/07/2024

16:30:00

Một phần ấp Hương trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

08:00:00

04/07/2024

09:30:00

TSTL Trần Ngọc Quới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

09:45:00

04/07/2024

11:00:00

TSTL Trần Văn Kiển

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

11:30:00

04/07/2024

12:30:00

TSTL Nguyễn Thị Kim Thu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

14:00:00

04/07/2024

15:00:00

TSTL Đặng Văn Tớt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

15:10:00

04/07/2024

16:00:00

TSTL Nguyễn Thanh Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

16:30:00

04/07/2024

17:30:00

Nguyễn Thị Vuôn (HKD Lê Thanh Nghi)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

08:00:00

04/07/2024

10:00:00

Một phần ấp Cầu Chùa, Mỹ Tây xã Mỹ Lệ và một phần ấp 4A, 5, 6 xã Tân Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

10:00:00

04/07/2024

16:00:00

Một phần ấp Cầu Chùa xã Mỹ Lệ và một phần ấp 4A, 5, 6 xã Tân Trạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

07:30:00

04/07/2024

17:00:00

Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

07:30:00

04/07/2024

16:30:00

1 phần Hòa Tây xã Bình Hòa Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

08:00:00

04/07/2024

09:00:00

HKD Dương Văn Mẫn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024

10:00:00

04/07/2024

11:30:00

Công ty TNHH Diễm Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

08:00:00

04/07/2024

16:30:00

Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

08:30:00

04/07/2024

10:30:00

Một phần ấp 2, xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024

08:00:00

04/07/2024

17:00:00

Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục