Tiếp Thị Gia Đình

Thứ ba, 02/07/2024, 04:43 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An tuần này (từ 2 - 7/7/2024): Tăng cả thời gian và khu vực cúp điện trong tuần

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Long An tuần này (từ 2 - 7/7/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Long An

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc Long An tuần này (từ 2 - 7/7/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Long An có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_4
Lịch cúp điện Long An được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện Long An tuần này (từ 2 - 7/7/2024)

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/07/2024 06:45:00

02/07/2024 07:00:00

Một phần đường Lê Văn Kiệt, Nguyễn Thị Bảy, Võ Ngọc Quận phường 6-Tp Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 07:00:00

02/07/2024 17:00:00

Một phần đường Lê Văn Kiệt, phường 6-Tp Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 08:10:00

02/07/2024 10:00:00

TSTL Trần Ngọc Loan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 09:45:00

02/07/2024 11:15:00

TSTL Nguyễn Văn An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 13:10:00

02/07/2024 14:40:00

TSTL Nguyễn Quan Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 14:50:00

02/07/2024 16:20:00

TSTL Trần Văn Tám

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 16:40:00

02/07/2024 17:00:00

Một phần đường Lê Văn Kiệt, Nguyễn Thị Bảy, Võ Ngọc Quận phường 6-Tp Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 13:00:00

03/07/2024 13:15:00

Một phần quốc lộ 62, xã Lợi Bình Nhơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024 14:00:00

03/07/2024 17:00:00

Một pần đường Phan Đông Sơ, xã Bình Tâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 13:00:00

Một phần quốc lộ 62, xã Lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và một phần xã Tân Đông, Tân Tây, huyện Thạnh Hoá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 08:15:00

Một phần quốc lộ 62, xã Lợi Bình Nhơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/07/2024 08:00:00

04/07/2024 17:00:00

Một phần đường Huỳnh Châu Sổ thuộc phường 6, xã Lợi Bình Nhơn- Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/07/2024 08:00:00

04/07/2024 17:00:00

Một phần ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 17:00:00

Một phần đường Trần Minh Châu, Lê Văn Khuyên và một phần đường Nguyễn Văn Nhâm thuộc Kp Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2- phường 5

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 07:00:00

06/07/2024 17:00:00

Một phần phường Tân Khánh, Khánh Hậu thuộc TP Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 09:00:00

Toàn bộ Công ty TNHH Nhật Quang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 09:30:00

03/07/2024 10:30:00

Toàn bộ Công ty TNHH Dương Vũ 4 (thuộc NR Dương Vũ 4)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 11:00:00

03/07/2024 12:30:00

Toàn bộ Công ty TNHH Trung Hiếu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 13:00:00

03/07/2024 14:00:00

Toàn bộ Công ty TNHH Hoàng Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 14:30:00

03/07/2024 15:30:00

Toàn bộ khách hàng thộc NR Phước Lộc Thọ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 16:00:00

03/07/2024 17:30:00

Toàn bộ Công Ty TNHH SXTM Nguyễn Ngọc Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 09:00:00

Toàn bộ trạm 3x50kVA Năm Hùm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 09:30:00

05/07/2024 10:30:00

Toàn bộ Giếng G4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 11:00:00

05/07/2024 12:00:00

Toàn bộ Giếng G5

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 13:00:00

05/07/2024 14:00:00

Toàn bộ trạm Ông Bảnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 14:30:00

05/07/2024 15:30:00

Toàn bộ trạm T6 Mộc Long Hồ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 16:00:00

05/07/2024 17:00:00

Toàn bộ trạm Bách Hóa Trường Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/07/2024 08:00:00

02/07/2024 15:00:00

Nhà trọ Đức Sâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 08:00:00

02/07/2024 16:00:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 08:00:00

02/07/2024 09:00:00

Cơ sở Lê Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 08:00:00

02/07/2024 11:00:00

Cty Thịnh Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 09:05:00

02/07/2024 09:40:00

CTY TNHH Chutex International (Long An)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 10:00:00

02/07/2024 10:40:00

CTY Tín Đạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 13:00:00

02/07/2024 13:40:00

Cty Hòa Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 13:00:00

02/07/2024 16:00:00

CTY TNHH MTV Long Gia Thái D&D

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 14:00:00

02/07/2024 14:40:00

Cơ sở Hưng Vũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 15:00:00

02/07/2024 15:40:00

Cty Tiến Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 11:00:00

02/07/2024 11:40:00

Cơ sở Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 09:00:00

Cty Sơn Lâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 09:00:00

Cty Thế Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 10:00:00

Cty Minh Door

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 16:00:00

KD 7 Rước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 10:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 10:00:00

03/07/2024 10:40:00

Cty Hiệp Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 10:00:00

03/07/2024 12:00:00

Cty Tân Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 11:00:00

03/07/2024 11:40:00

Cty Hai Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 15:00:00

03/07/2024 15:40:00

Cty Cường Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 14:00:00

03/07/2024 14:40:00

Hkd Anh Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 13:00:00

03/07/2024 13:40:00

Cơ sở Bảo Ngọc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 13:00:00

03/07/2024 16:30:00

Một phần xã Hựu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 09:00:00

03/07/2024 09:40:00

Cty Phương Nam Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 09:00:00

04/07/2024 09:40:00

Cty Anh Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 11:00:00

04/07/2024 11:40:00

DNTN Tới Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 13:00:00

04/07/2024 13:40:00

Cty Hà Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 14:00:00

04/07/2024 14:40:00

Cty Tấn Vũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 14:00:00

04/07/2024 14:40:00

Cty Taico 218

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 14:30:00

04/07/2024 16:30:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 15:00:00

04/07/2024 15:40:00

Cty TNHH Phân bón Vina Syntax

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 10:00:00

04/07/2024 10:40:00

Cty Hà Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 08:00:00

04/07/2024 16:00:00

Cơ sở Gia Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 08:00:00

04/07/2024 14:00:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 16:00:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 09:00:00

Hkd Phước Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 12:00:00

Cty Kim Khang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 09:05:00

05/07/2024 19:40:00

Hkd Phước Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 10:00:00

05/07/2024 10:40:00

Cty Nguyên Phát Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 10:00:00

05/07/2024 12:00:00

Cty Chấn Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 10:00:00

05/07/2024 12:00:00

Một phần TT Hậu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 11:00:00

05/07/2024 11:40:00

Cty Hành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 13:00:00

05/07/2024 13:40:00

Cty Hoàng Sở

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 13:00:00

05/07/2024 16:30:00

Một phần TT Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 14:00:00

05/07/2024 14:40:00

Cty Hàn Gia

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 15:00:00

05/07/2024 15:40:00

Cty Tân Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 05:00:00

06/07/2024 07:00:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa Thượng, TT Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 05:00:00

06/07/2024 07:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Lập Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 06:30:00

06/07/2024 17:00:00

Một phần xã Hựu Thạnh, TT Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 15:00:00

07/07/2024 16:00:00

Cty Việt Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 13:00:00

07/07/2024 16:00:00

Cty Vĩnh Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 13:00:00

07/07/2024 15:00:00

Hkd Huỳnh Thoại Lê

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 11:00:00

07/07/2024 14:00:00

Cty Rafi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 10:00:00

07/07/2024 12:00:00

Cty Thế An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 16:00:00

Cty TNHH Mediphar USA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 16:00:00

Cty TNHH CN kim loại Ta jow (VN)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 12:00:00

Cty Việt Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 16:00:00

Cty Nam Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 10:00:00

Cơ sở nước đá Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

       

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/07/2024 07:30:00

02/07/2024 11:30:00

Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

02/07/2024 13:00:00

02/07/2024 16:30:00

Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024 07:30:00

03/07/2024 11:30:00

Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024 13:00:00

03/07/2024 16:30:00

Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/07/2024 07:30:00

04/07/2024 11:30:00

Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/07/2024 13:00:00

04/07/2024 16:30:00

Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 07:30:00

05/07/2024 16:30:00

Một phần xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06/07/2024 07:30:00

06/07/2024 16:30:00

Một phần xã Phước Lâm, Mỹ Lộc, Phước Hậu, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mộc Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/07/2024 07:30:00

02/07/2024 16:30:00

Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 07:30:00

03/07/2024 16:30:00

Một phần ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 07:30:00

04/07/2024 16:30:00

Một phần ấp Hương trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024 08:00:00

04/07/2024 09:30:00

TSTL Trần Ngọc Quới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 09:45:00

04/07/2024 11:00:00

TSTL Trần Văn Kiển

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 11:30:00

04/07/2024 12:30:00

TSTL Nguyễn Thị Kim Thu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 14:00:00

04/07/2024 15:00:00

TSTL Đặng Văn Tớt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 15:10:00

04/07/2024 16:00:00

TSTL Nguyễn Thanh Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 16:30:00

04/07/2024 17:30:00

Nguyễn Thị Vuôn (HKD Lê Thanh Nghi)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 10:20:00

05/07/2024 11:20:00

TSTL Nguyễn Văn Thành (Võ Chí Thành)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 10:45:00

05/07/2024 12:00:00

TSTL Nguyễn Văn Chơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 09:10:00

05/07/2024 10:10:00

TSTL Nguyễn Đăng Khoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 09:30:00

05/07/2024 10:30:00

TSTL Nguyễn Văn Hoàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 14:10:00

05/07/2024 15:10:00

TSTL Huỳnh Thị Duyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 15:30:00

05/07/2024 16:30:00

TSTL Lê Quang Thật

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 15:40:00

05/07/2024 16:40:00

TSTL Dương Thị Kim Oanh 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 16:40:00

05/07/2024 17:30:00

TSTL Ngô Thị Thanh Nguyệt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 13:00:00

05/07/2024 14:00:00

TSTL Nguyễn Hoàng Toàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 15:00:00

Một phần ấp 3A, 3B xã Phước Lợi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 09:00:00

TSTL Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 09:00:00

TSTL Nguyễn Hoàng Lâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 13:00:00

06/07/2024 15:00:00

Trường Ischool Long An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06/07/2024 08:00:00

06/07/2024 16:00:00

Công ty TNHH SX TM Trần Duy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06/07/2024 08:00:00

06/07/2024 16:00:00

Một phần Ấp 4, Ấp Phước Tú xã Thanh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 08:00:00

07/07/2024 13:00:00

Công ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành CN Long An (DNTN SXTM Vạn Thành (Thép Vạn Thành))

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/07/2024 07:00:00

07/07/2024 16:30:00

HKD Nguyễn Thị Tha

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/07/2024 09:00:00

02/07/2024 12:00:00

Một phần ấp Cầu Tràm xã Long Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 14:00:00

02/07/2024 17:00:00

Một phần ấp Khu TĐC Cầu Tràm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 09:00:00

03/07/2024 12:00:00

Một phần ấp Cầu Làng xã Mỹ Lệ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024 14:00:00

03/07/2024 17:00:00

Một phần ấp 1A, 5 xã Long Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 08:00:00

04/07/2024 10:00:00

Một phần ấp Cầu Chùa, Mỹ Tây xã Mỹ Lệ và một phần ấp 4A, 5, 6 xã Tân Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 10:00:00

04/07/2024 16:00:00

Một phần ấp Cầu Chùa xã Mỹ Lệ và một phần ấp 4A, 5, 6 xã Tân Trạch

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06/07/2024 08:00:00

06/07/2024 13:00:00

Một phần ấp 1, 3 xã Tân Ân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06/07/2024 08:00:00

06/07/2024 09:00:00

Giếng nước Lê Công Được

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 10:00:00

06/07/2024 11:00:00

CN Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HTPP VDA-HCM 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 13:00:00

06/07/2024 14:00:00

CNCty TNHH Highland Dragon 250 kVA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 14:00:00

06/07/2024 17:00:00

Một phần ấp Lăng xã Tân Chánh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 14:30:00

06/07/2024 16:30:00

Công ty CP SX TM DV PNT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/07/2024 07:30:00

02/07/2024 12:00:00

Một phần ấp 3 xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 07:30:00

02/07/2024 12:00:00

Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Trinh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 13:00:00

02/07/2024 17:00:00

Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Trinh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 13:00:00

02/07/2024 17:00:00

Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 13:00:00

03/07/2024 17:00:00

Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 07:30:00

03/07/2024 12:00:00

Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 07:30:00

04/07/2024 17:00:00

Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 07:30:00

06/07/2024 12:00:00

Một phần khu phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 13:00:00

06/07/2024 17:00:00

Một phần khu phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/07/2024 08:00:00

02/07/2024 16:00:00

1 phần Ấp 5 xã Mỹ Thạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 16:00:00

1 phần Ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 07:30:00

04/07/2024 16:30:00

1 phần Hòa Tây xã Bình Hòa Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 16:30:00

1 phần KP 5 thị trấn Hiệp Hòa (KV Chùa Hiệp Phước)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 08:00:00

06/07/2024 16:00:00

1 phần Ấp 3 xã Mỹ Quý Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 13:00:00

Ấp 1, 2 - xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/07/2024 08:00:00

04/07/2024 09:00:00

HKD Dương Văn Mẫn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 10:00:00

04/07/2024 11:30:00

Công ty TNHH Diễm Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 11:30:00

TSTL Nguyễn Tài Bương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024 15:30:00

03/07/2024 16:30:00

Một phần ấp Láng Lớn - xã Thái Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/07/2024 08:00:00

04/07/2024 16:30:00

Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/07/2024 07:30:00

05/07/2024 16:00:00

Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06/07/2024 08:00:00

06/07/2024 15:00:00

Trạm T8 Công ty TNHH MTV Trần Hân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 07:30:00

06/07/2024 16:00:00

Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/07/2024 08:30:00

04/07/2024 10:30:00

Một phần ấp 2, xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 11:30:00

Một phần ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi và một phần ấp Cái Môn, xã Vĩnh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/07/2024 08:00:00

06/07/2024 15:30:00

Một phần Khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

02/07/2024 07:30:00

02/07/2024 17:00:00

Một phần ấp Đồng Tre xã An Lục Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/07/2024 08:00:00

02/07/2024 15:00:00

Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Nguyễn Thanh Vân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/07/2024 08:00:00

04/07/2024 17:00:00

Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 08:00:00

05/07/2024 12:00:00

Một phần ấp Long Hòa xã Long Trì

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/07/2024 13:00:00

05/07/2024 17:00:00

Một phần ấp Bình Trị 2 xã Phú Ngãi Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục