Tiếp Thị Gia Đình

Thứ ba, 02/07/2024, 08:12 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 3/7/2024: Tiếp tục cắt điện luân phiên ở nhiều khu vực

Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, ngày 3/7/2024, một số khu vực ở thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Đức Hòa,... (tỉnh Long An) bị mất điện.

Lịch cúp điện Long An

Tổng công ty Điện lực miền Nam thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 3/7/2024. Theo đó, một số khu vực ở thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Đức Hòa,... sẽ bị cúp điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này chủ yếu là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 3/7/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 43
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 3/7/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 3/7/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 13:00:00

Một phần quốc lộ 62, xã Lợi Bình Nhơn Tp Tân An, xã Mỹ An , xã Mỹ Phú Huyện Thủ Thừa và một phần xã Tân Đông, Tân Tây huyện Thạnh Hoá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024 08:00:00

03/07/2024 08:15:00

Một phần quốc lộ 62, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024 13:00:00

03/07/2024 13:15:00

Một phần quốc lộ 62, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024 14:00:00

03/07/2024 17:00:00

Một phần đường Phan Đông Sơ xã Bình Tâm TP Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024

08:00:00

03/07/2024

09:00:00

Toàn bộ Công ty TNHH Nhật Quang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

09:30:00

03/07/2024

10:30:00

Toàn bộ Công ty TNHH Dương Vũ 4 (thuộc NR Dương Vũ 4)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

11:00:00

03/07/2024

12:30:00

Toàn bộ Công ty TNHH Trung Hiếu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

13:00:00

03/07/2024

14:00:00

Toàn bộ Công ty TNHH Hoàng Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

14:30:00

03/07/2024

15:30:00

Toàn bộ khách hàng thộc NR Phước Lộc Thọ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

16:00:00

03/07/2024

17:30:00

Toàn bộ Công ty TNHH SXTM Nguyễn Ngọc Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024

08:00:00

03/07/2024

09:00:00

Công ty Sơn Lâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

08:00:00

03/07/2024

09:00:00

Công ty Thế Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

08:00:00

03/07/2024

10:00:00

Công ty Minh Door

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

08:00:00

03/07/2024

16:00:00

KD 7 Rước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

08:00:00

03/07/2024

10:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

09:00:00

03/07/2024

09:40:00

Công ty Phương Nam Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

10:00:00

03/07/2024

10:40:00

Công ty Hiệp Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

10:00:00

03/07/2024

12:00:00

Công ty Tân Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

11:00:00

03/07/2024

11:40:00

Công ty Hai Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

13:00:00

03/07/2024

13:40:00

Cơ sở Bảo Ngọc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

13:00:00

03/07/2024

16:30:00

Một phần xã Hựu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

14:00:00

03/07/2024

14:40:00

HKD Anh Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

15:00:00

03/07/2024

15:40:00

Công ty Cường Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024

07:30:00

03/07/2024

11:30:00

Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024

13:00:00

03/07/2024

16:30:00

Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mộc Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024

07:30:00

03/07/2024

16:30:00

Một phần ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024

09:00:00

03/07/2024

12:00:00

Một phần ấp Cầu Làng xã Mỹ Lệ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024

14:00:00

03/07/2024

17:00:00

Một phần ấp 1A, 5 xã Long Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024

07:30:00

03/07/2024

12:00:00

Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/07/2024

13:00:00

03/07/2024

17:00:00

Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024

08:00:00

03/07/2024

16:00:00

1 phần Ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024

08:00:00

03/07/2024

13:00:00

Ấp 1, 2 - xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

03/07/2024

07:30:00

03/07/2024

16:00:00

Một phần ấp Láng Lớn - xã Thái Trị

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

03/07/2024

15:30:00

03/07/2024

16:30:00

Một phần ấp Láng Lớn - xã Thái Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục