Tiếp Thị Gia Đình

Thứ hai, 24/06/2024, 20:17 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An tuần này (từ 25 - 30/6/2024): Khu vực cúp điện xếp hàng dài, có nơi cả ngày không có điện để dùng

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo lịch cúp điện Long An tuần này (từ 25 - 30/6/2024). Cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Long An

Dưới đây là lịch cúp điện các khu vực thuộc Long An tuần này (từ 25 - 30/6/2024). Tiếp thị & Gia đình sẽ liên tục cập nhật lịch cúp điện để gửi tới độc giả thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện Long An có thể được điều chỉnh hoặc hoãn ở một số nơi. Vì vậy, để xem thông tin chi tiết, người dân sử dụng điện có thể truy cập website của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện_15
Lịch cúp điện Long An được Tiếp thị & Gia đình cập nhật thường xuyên.

Chi tiết lịch cúp điện Long An tuần này (từ 25 - 30/6/2024)

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 08:15:00

25/06/2024 09:45:00

TSTL nguyễn Văn Phong 5

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 10:00:00

25/06/2024 11:30:00

TSTL Lục Kim Loan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 15:00:00

25/06/2024 16:30:00

TSTL Nguyễn Văn Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 13:15:00

25/06/2024 14:45:00

TSTL Lê Tấn Chiêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 13:15:00

26/06/2024 16:30:00

Cty Delta

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 08:15:00

26/06/2024 11:30:00

May Lông Vũ 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 08:15:00

27/06/2024 10:00:00

TSTL Đinh Văn Nhỏ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 08:15:00

27/06/2024 10:00:00

TSTL Lý Văn Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 10:00:00

27/06/2024 11:30:00

TSTL Nguyễn Văn Phòng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 10:00:00

27/06/2024 11:30:00

TSTL Trân Quang Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 13:15:00

27/06/2024 15:00:00

TSTL Nguyễn Hưng Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 13:15:00

27/06/2024 15:00:00

TSTL Đinh Hồng Hận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 15:00:00

27/06/2024 16:30:00

TSTL Nguyễn Hoàng Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 15:00:00

27/06/2024 16:30:00

TSTL Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 15:00:00

28/06/2024 16:30:00

Cty Diệp Mai 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 13:15:00

28/06/2024 15:00:00

TSTL Đỗ Văn Mè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 08:15:00

28/06/2024 10:00:00

TSTL Nguyễn Tấn Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 10:00:00

28/06/2024 11:30:00

TSTL Văn Thanh Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 10:45:00

29/06/2024 12:15:00

Công ty Giày Song Quân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 09:05:00

29/06/2024 11:00:00

TSTL Nguyễn Văn Ngân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 13:45:00

29/06/2024 16:30:00

Ngân hàng Công Thương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 14:45:00

29/06/2024 15:45:00

TT hành chính công tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 06:45:00

29/06/2024 7:11:00

Một phần khu vực phường 2, phường 6

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 17:00:00

29/06/2024 17:15:00

Một phần khu vực phường 2, phường 6

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 07:30:00

29/06/2024 09:00:00

NM Nước Đá Thái Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 08:20:00

Một phần phường 5, xã Hướng Thọ Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 07:30:00

29/06/2024 17:00:00

Một phần phường 5; xã Hướng Thọ Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 08:00:00

29/06/2024 17:00:00

Một phần phường 5, xã Hướng Thọ Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 17:00:00

29/06/2024 17:20:00

Một phần phường 5, xã Hướng Thọ Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 09:00:00

HKD TSTL Lê Thành Nhân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 16:30:00

Toàn bộ Công ty TNHH VINA FREEZEDRE (TBA 400kVA Ngọc Bích củ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/06/2024 09:30:00

25/06/2024 10:30:00

HKD TSTL Đặng Văn Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 10:50:00

25/06/2024 11:30:00

HKD TSTL Lê Quốc Đạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 14:30:00

25/06/2024 15:30:00

HKD TSTL Nguyễn Thanh Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 15:40:00

25/06/2024 16:30:00

HKD TSTL Trần Hữu Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 14:30:00

26/06/2024 15:30:00

Toàn bộ HKD Trịnh Thị Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 15:40:00

26/06/2024 16:30:00

Toàn bộ HKD Lê Thị Quýt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 10:50:00

26/06/2024 11:30:00

Toàn bộ HKD Đỗ Văn Bảy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 09:30:00

26/06/2024 10:30:00

Toàn bộ HKD Nguyễn Huỳnh Luân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 08:00:00

26/06/2024 09:00:00

Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Hoằng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 13:00:00

26/06/2024 14:00:00

Toàn bộ HKD Nguyễn Phong Vũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 08:00:00

27/06/2024 09:00:00

Toàn bộ HKD Lê Văn Hôn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 09:30:00

27/06/2024 10:30:00

Toàn bộ HKD Bùi Văn Hiếu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 10:50:00

27/06/2024 11:30:00

Toàn bộ HKD Trần Văn Bé Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 13:00:00

27/06/2024 14:00:00

Toàn bộ HKD Nguyễn Văn So

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 14:30:00

27/06/2024 15:30:00

Toàn bộ HKD Nguyễn Văn Sở

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 15:40:00

27/06/2024 16:30:00

Toàn bộ HKD Nguyễn Hữu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 11:00:00

Cty Mỹ Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 15:00:00

Cơ sở nước đá Thanh Hiền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 13:00:00

25/06/2024 15:40:00

Cty Mỹ Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/06/2024 15:30:00

25/06/2024 16:10:00

Cty Gia Huy HS

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 15:40:00

26/06/2024 16:20:00

HKD 7 Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 15:00:00

26/06/2024 15:40:00

Cty Hồng Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 14:00:00

26/06/2024 14:40:00

Cty Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 13:00:00

26/06/2024 13:40:00

HKD Kim Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 08:00:00

26/06/2024 08:45:00

Võ Văn Cu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 09:00:00

26/06/2024 09:40:00

HKD Trần Thị Ngọc Hiền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 10:00:00

26/06/2024 10:40:00

HKD Nguyễn Thị Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/06/2024 11:00:00

26/06/2024 11:40:00

HKD Xuân Hiền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 08:00:00

27/06/2024 08:45:00

Nhà trọ Thanh Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 09:00:00

27/06/2024 09:40:00

HKD Lý Hồng Kim

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 10:00:00

27/06/2024 10:40:00

HKD Nguyễn Tiến Hoàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 11:00:00

27/06/2024 11:40:00

Cơ sở Như Ngọc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 13:00:00

27/06/2024 13:40:00

HKD Hoàng Phúc 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 14:00:00

27/06/2024 14:40:00

HKD Song Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 15:00:00

27/06/2024 15:40:00

Nhà thờ giáo sứ Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/06/2024 15:40:00

27/06/2024 16:20:00

HKD An Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 08:00:00

28/06/2024 08:40:00

Hộ Huệ Hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 09:00:00

28/06/2024 09:40:00

HKD Phạm Thị Thu Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 10:00:00

28/06/2024 10:40:00

Nhà trọ Lực

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 11:00:00

28/06/2024 11:40:00

Cty Rồng Vàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 13:00:00

28/06/2024 13:40:00

Cty Minh Toàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 14:00:00

28/06/2024 14:40:00

UBND xã Mỹ Hạnh Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 15:00:00

28/06/2024 15:40:00

HKD Nguyễn Thị Phương Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 15:40:00

28/06/2024 16:20:00

HKD Áo cưới Hồng Trang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

30/06/2024 06:30:00

30/06/2024 07:00:00

Toàn bộ KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 06:30:00

30/06/2024 07:00:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Long Hậu, Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 07:00:00

30/06/2024 17:00:00

Một phần xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 17:00:00

30/06/2024 17:30:00

Toàn bộ KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 17:00:00

30/06/2024 17:30:00

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Long Hậu, Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mộc Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

29/06/2024 07:00:00

29/06/2024 14:00:00

Một phần ấp Ông Lễ, ấp Gò Dưa, ấp Ông Nhan Tây, ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường;

Một phần ấp Gò Dồ, ấp Bình Tây, xã Bình hòa Tây, huyện Mộc Hóa;

Một phần ấp Bình Trung, xã Bình hòa Trung, huyện Mộc Hóa.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/06/2024 08:00:00

26/06/2024 16:00:00

Công ty TNHH Công Thương Nghiệp Thịnh Hưng- CTy TNHH Việt Úc - KDC Việt Úc ấp 9 xã Lương Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/06/2024 08:00:00

27/06/2024 15:00:00

HKD Trần Ngọc Danh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/06/2024 08:00:00

30/06/2024 16:00:00

Cty Thép Nhựt Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

29/06/2024 07:30:00

29/06/2024 12:00:00

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 13:00:00

29/06/2024 17:00:00

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 07:30:00

25/06/2024 16:30:00

Một phần Ấp An Thủy, xã An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/06/2024 08:00:00

28/06/2024 11:30:00

Cty Thanh Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 07:30:00

29/06/2024 09:30:00

Một phần Ấp Dinh, xã Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 10:00:00

29/06/2024 12:00:00

Một phần Ấp Dinh, xã Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/06/2024 13:00:00

29/06/2024 16:00:00

Một phần Ấp Dinh, xã Mỹ Thạnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 07:30:00

25/06/2024 16:30:00

Một phần Ấp Bàu Nâu- Xã Vĩnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/06/2024 08:00:00

25/06/2024 11:30:00

Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Kho Thanh long Tín Duy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Để tiết kiệm điện, chi phí cho gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo khách hàng nên tăng cường các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, người dân nên lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, đặc biệt là nhãn năng lượng hiệu suất cao, thiết bị có công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

Khi sử dụng thiết bị điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ từ 27 độ C trở lên có thể kết hợp với việc sử dụng quạt, không nên để nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ môi trường vì khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của thiết bị điều hòa tăng 2- 3%, khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên 1 độ C thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng...

Tắt quạt máy, ti vi và các thiết bị khác khi không sử dụng và rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện, đây là biện pháp tiết kiệm điện mà không mất chi phí, cách đơn giản nhưng hay quên, do đó cần tạo thói quen “tắt khi không sử dụng”.

Đối với thiết bị chiếu sáng, nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng các thiết bị điện thông minh tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng, thay thế các thiết bị chiếu sáng thông thường bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn như: đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng so với đèn huỳnh quang - Compact cùng công suất.

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện, kiểm tra các đường dây truyền dẫn điện trong nhà tránh rò điện...

Ngoài ra, khách hàng nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng của gia đình, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Lưu ý: Thông tin lịch cúp điện trong bài viết mang tính tham khảo.

Cùng chuyên mục