Tiếp Thị Gia Đình

Thứ tư, 12/06/2024, 08:18 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 13/6/2024: Danh sách các khu vực bị ngừng cấp điện

Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, ngày 13/6/2024, một số khu vực ở thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Đức Hoà,... (tỉnh Long An) bị mất điện.

Lịch cúp điện Long An

Tổng công ty Điện lực miền Nam thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 13/6/2024. Theo đó, nhiều khu dân cư và công ty thuộc thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, Đức Hoà,... sẽ bị cúp điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này chủ yếu là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 13/6/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 2
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 13/6/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 13/6/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024

15:00:00

13/06/2024

17:00:00

DNTN Liên Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024

07:30:00

13/06/2024

11:30:00

Một phần xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

13:00:00

13/06/2024

16:30:00

Một xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024

08:00:00

13/06/2024

09:00:00

Công ty TNHH Nhựa Bouying

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

08:00:00

13/06/2024

11:00:00

Công ty Cung Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

08:00:00

13/06/2024

16:00:00

Một phần thị trấn Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

08:00:00

13/06/2024

16:00:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

09:00:00

13/06/2024

09:40:00

Công ty kỹ sinh vật Thăng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

10:00:00

13/06/2024

10:40:00

Công ty Quốc Hưng Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

11:00:00

13/06/2024

11:40:00

Công ty Yby

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

13:00:00

13/06/2024

13:40:00

Công ty Khánh Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

13:00:00

13/06/2024

16:00:00

Công ty Trường Quang Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

14:00:00

13/06/2024

14:40:00

Công ty Đông Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

15:00:00

13/06/2024

15:40:00

Công ty Trung Tư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

15:00:00

13/06/2024

15:40:00

Cơ sở Đại Vĩnh Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mộc Hoá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024

07:30:00

13/06/2024

15:30:00

Một phần ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024

08:00:00

13/06/2024

10:30:00

Một phần ấp 5, 5A xã Lương Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

08:00:00

13/06/2024

09:30:00

Công ty TNHH SXTM DV Hiệp Phát L.A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

10:00:00

13/06/2024

11:00:00

TSTL Nguyễn Văn Mạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

11:00:00

13/06/2024

12:00:00

Một phần ấp 7, 8 xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

11:30:00

13/06/2024

13:00:00

TBA 250 kVA Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long Chi nhánh Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

13:00:00

13/06/2024

15:00:00

Một phần ấp 8, 9 xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

14:30:00

13/06/2024

15:30:00

Nhà trọ Nguyễn Xuân Trang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

16:00:00

13/06/2024

17:00:00

Nhà nghỉ An Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024

08:00:00

13/06/2024 10:00:00

Một phần ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

09:00:00

13/06/2024 10:00:00

Hộ kinh doanh Thu Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

10:15:00

13/06/2024 11:15:00

HKD Phan Thị Kim Hạnh (Cơ sở Hàn, Tiện)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

13:00:00

13/06/2024 14:00:00

Hộ kinh doanh Phạm Thanh Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

14:00:00

13/06/2024 16:00:00

KDC Nam Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

14:15:00

13/06/2024 15:15:00

Công ty thép Hoàng Phúc (Công ty TNHH sản xuất thương mại sắt thép Hoàng Minh)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

15:30:00

13/06/2024 16:30:00

Hộ nuôi vịt Bùi Văn Năm (100kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024

07:30:00

13/06/2024

10:30:00

Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

13:00:00

13/06/2024

17:00:00

Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024

08:00:00

13/06/2024

11:30:00

Một phần Ấp An Hòa xã Bình Hòa Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2024

13:00:00

13/06/2024

16:30:00

Một phần Ấp Chánh xã Bình Hòa Bắc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13/06/2024

07:30:00

13/06/2024

17:00:00

Một phần ấp Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Đồng Tre xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục