Thứ tư, 05/06/2024, 08:14 (GMT+7)

Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 6/6/2024: Những khu vực nào bị cắt điện?

Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, ngày 6/6/2024, một số khu vực ở thành phố Tân An, huyện Đức Hoà, Cần Đước,... (tỉnh Long An) bị mất điện.

Lịch cúp điện Long An

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã thông báo lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 6/6/202. Theo đó, nhiều khu dân cư và công ty thuộc thành phố Tân An, huyện Đức Hoà, Cần Đước,... bị cắt điện. Lý do ngừng cung cấp điện tại các khu vực này là để phục vụ thí nghiệm và bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện chi tiết tại một số khu vực của tỉnh Long An ngày 6/6/2024. Tiếp thị & Gia đình sẽ cập nhật lịch cúp điện thường xuyên để độc giả nắm bắt kịp thời.

lịch cắt điện 6
Lịch cúp điện tại Long An hôm nay ngày 6/6/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Chi tiết lịch cúp điện Long An hôm nay ngày 6/6/2024

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024

08:00:00

06/06/2024

11:30:00

Một phần ấp Nhơn Thuận xã Nhơn Thuận xã Nhơn Thạnh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

08:00:00

06/06/2024

11:30:00

Một phần ấp Nhơn Thuận xã Nhơn Thuận xã Nhơn Thạnh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

08:15:00

06/06/2024

11:30:00

Công ty Duy Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:30:00

06/06/2024

15:00:00

Công ty Tân Việt Sinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:30:00

06/06/2024

16:30:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

15:00:00

06/06/2024

16:30:00

Công ty Tân Việt Sinh 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hoà

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024

08:00:00

06/06/2024

08:40:00

Công ty Nguyên Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

08:00:00

06/06/2024

11:00:00

Công ty tái chế kim loại Vina

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

08:00:00

06/06/2024

16:00:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

08:00:00

06/06/2024

16:00:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

09:00:00

06/06/2024

09:40:00

Công ty sinh học Mê Kong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

10:00:00

06/06/2024

10:40:00

Công ty Mai Hùng Bảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

11:00:00

06/06/2024

11:40:00

Công ty Vipora Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:00:00

06/06/2024

13:40:00

Công ty VPMMA Châu Âu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:00:00

06/06/2024

16:00:00

Công ty Châu Âu Vina

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:00:00

06/06/2024

16:00:00

Một phần xã Hựu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

14:00:00

06/06/2024

14:40:00

Cơ sở Hoàng An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

15:00:00

06/06/2024

15:40:00

HKD Nguyễn Thị Thẩm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024

08:00:00

06/06/2024

09:00:00

Một phần ấp Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

08:00:00

06/06/2024

09:00:00

Hồ Văn Song

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

09:30:00

06/06/2024

10:30:00

Một phần ấp 5 xã Tân Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

10:00:00

06/06/2024

11:30:00

HKD Tấn Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

11:00:00

06/06/2024

12:00:00

Một phần ấp 4 xã Long Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:00:00

06/06/2024

14:00:00

Công ty TNHH bê tông Din My Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

14:00:00

06/06/2024

16:00:00

Một phần ấp 4 xã Long Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

14:15:00

06/06/2024

15:15:00

Công ty một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Trần Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

15:30:00

06/06/2024

16:30:00

Xay xát Hai Duyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024

07:30:00

06/06/2024

12:00:00

Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

07:30:00

06/06/2024

12:00:00

Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:00:00

06/06/2024

17:00:00

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:00:00

06/06/2024

17:00:00

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024

07:30:00

06/06/2024

11:30:00

1 phần Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

07:30:00

06/06/2024

11:30:00

1 phần Ấp 3 xã Mỹ Quý Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

08:00:00

06/06/2024

11:30:00

1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây18

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:00:00

06/06/2024

16:30:00

1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:00:00

06/06/2024

16:30:00

1 phần Ấp Sơn Lợi xã An Ninh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

13:00:00

06/06/2024

16:00:00

1 phần Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024

07:30:00

06/06/2024

11:30:00

Một phần Ấp Rọc Đô - Xã Vĩnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/06/2024

08:30:00

06/06/2024

09:00:00

Cơ sở thu mua phế liệu PÉT VĂN NHỚ, xã Vĩnh Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

09:30:00

06/06/2024

10:00:00

Tổ hợp tác trạm bơm điện ấp Vĩnh Bửu, ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/06/2024

11:00:00

06/06/2024

11:30:00

Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tố, ấp Bàu Chứa, xã Thạnh Hưng, TX Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nắng nóng đang diễn ra trên khắp cả nước, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng. Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của các gia đình trong mùa hè nóng nực. Để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bật mí những cách đơn giản để tiết kiệm điện trong mùa hè: 

1. Nguyên tắc chung

- Tắt khi không sử dụng

- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng

- Vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ

- Không sử dụng cùng lúc các thiết bị điện công suất lớn.

2. Ánh sáng

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

- Sử dụng bóng đèn led tiết kiệm điện

- Sử dụng bóng đèn có công suất thấp ở những khu vực cần ít ánh sáng.

3. Thiết bị làm mát

- Bật điều hoà nhiệt độ từ trên 27 độ C trở lên

- Kết hợp bật quạt với điều hoà

- Không mở cửa khi bật điều hoà.

4. Tủ lạnh và tủ đông

- Cài đặt nhiệt độ phù hợp

- Không mở liên tục và để cửa mở quá lâu

- Không để thức ăn nóng vào tủ

- Sắp xếp tủ hợp lý, không quá trống và cũng không quá đầy.

5. Máy giặt, máy sấy

- Nên sử dụng vào giờ thấp điểm (từ 22:00 đến 4:00 sáng hôm sau)

- Giặt quần áo bằng nước lạnh 

- Nếu không cần thiết, hãy để quần áo khô tự nhiên dưới ánh nắng mùa hè, hạn chế dùng máy sấy.

6. Thiết bị nhà bếp

- Không nấu cơm trước giờ ăn quá lâu, nên canh thời gian cơm chín trước giờ ăn khoảng 15 - 30 phút

- Không đóng/mở cửa lò nướng, lò vi sóng thường xuyên khi vận hành.

Cùng chuyên mục